Advertentie

Bedrijven continumarkt niet bang voor Code-Lippens

(tijd) - De meeste Belgische beursgenoteerde bedrijven voldoen nu al aan grote delen van de code Deugdelijk Bestuur, ook bekend als de Code-Lippens. Dat geldt vooral voor de bedrijven die noteren op de continumarkt, en slechts in mindere mate voor die op de fixingmarkt. Dat blijkt uit een studie die werd uitgevoerd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). De ondervoorzitter van de CBFA, Jean-Paul Servais, stelde de studie gisteren voor.

'In schilderstermen zou ik de studie willen vergelijken met de school van de impressionisten', zegt Servais. 'De conclusies zijn gedetailleerd, met schaduw over bepaalde aspecten en veel licht bij andere. Het totale plaatje is genuanceerd. Het is nu de bedoeling om op het vlak van deugdelijk bestuur te evolueren van impressionisme naar impressionant.'

Met de studie wil de CBFA de commissie Deugdelijk Bestuur, beter bekend als de Commissie Lippens, pro-actief informatie verschaffen over de mate waarin de Belgische beursgenoteerde bedrijven voldoen aan de voorgestelde code. In de studie worden de jaarverslagen 2003 onderzocht van 40 van de 80 bedrijven van de continumarkt en 30 van de 48 bedrijven op de fixingmarkt. Die werden lukraak gekozen.

De eerste vraag die de CBFA zich stelde, was of in de jaarverslagen 2003, toen de discussie over de Code-Lippens nog niet op gang was gekomen, al aandacht besteed wordt aan het deugdelijk bestuur. Alle bedrijven op de continumarkt hadden er in hun jaarverslag een hoofdstuk voor ingeruimd en van de bedrijven op de fixingmarkt had 86,5 procent er aandacht voor. Vooral dat laatste was een verrassing omdat het meestal om kleinere bedrijven gaat met vaak familiale aandeelhouders.

De tweede vraag was hoe de aandacht voor deugdelijk bestuur vertaald werd in de structuren. Het aantal leden van de raad van bestuur van de bedrijven op de continumarkt bedroeg gemiddeld elf, voor de bedrijven op de fixing was dat gemiddeld acht. Meestal wordt twaalf als het ideale cijfer naar voren geschoven, zodat zeker de bedrijven op de continumarkt ook hier goed scoren.

De code hecht veel belang aan het aantal onafhankelijk bestuurders in de raad, onder meer omdat art. 524 van de vennootschapswetgeving voorziet dat in geval van belangenconflict, een comité van drie onafhankelijke bestuurders moet oordelen. Van 77,5 procent van de bedrijven op de continumarkt vermeldt het jaarverslag dat drie of meer onafhankelijke bestuurders in de raad zitting hebben. Op de fixingmarkt is dat slechts het geval voor 46,5 procent van de bedrijven, maar ruim een kwart van de bedrijven geeft hier niet voldoende informatie over. Servais is best tevreden met die cijfers, vooral dan die van de continumarkt: 'Vergeet niet dat er tien jaar geleden nauwelijks gesproken werd over een begrip als 'onafhankelijke bestuurders'.'

De Code-Lippens raadt aan dat minstens de helft van de bestuurders niet-uitvoerende bestuurders zouden zijn. De informatie hierover laat wat te wensen over, zeker bij de bedrijven op de fixingmarkt, waar die slechts bij 53 procent te vinden is. Van de bedrijven die de informatie verstrekken, voldoet 90,5 procent van de bedrijven op continu en zelfs 94 procent van de bedrijven op de fixingmarkt aan de aanbeveling van de code. Bij 85 procent van de bedrijven op de continumarkt en 70 procent van de bedrijven op de fixing zijn de functies van voorzitter en gedelegeerd bestuurder gescheiden.

De voorgestelde code raadt de bedrijven aan in de raad van bestuur een auditcomité op te richten, dat volledig uit onafhankelijke bestuurders bestaat. Die aanbeveling zorgde voor nogal wat reacties en zij wordt in de uiteindelijke versie vermoedelijk afgezwakt. Op de continumarkt beschikt 82,5 procent van de bedrijven over een auditcomité. Slechts 18 procent bestaat volledig uit onafhankelijke bestuurders. Op de fixingmarkt beschikt nauwelijks 30 procent van de genoteerde bedrijven over een auditcomité en geen enkel telt uitsluitend onafhankelijke bestuurders.

Een remuneratiecomité bestaat bij 90 procent van de bedrijven op continu, maar slechts bij 33 procent van de bedrijven op fixing. Volgens Servais is het hoge percentage bedrijven op de continumarkt dat over zowel een audit- als een remuneratiecomité beschikt, te verklaren door de toenemende aandacht die die bedrijven krijgen van Angelsaksische institutionele investeerders. Die eisen dat de bedrijven over dergelijke comités beschikken. De eis voor een benoemingscomité stelt zich minder scherp. Daarover beschikt dan ook slechts 55 procent van de bedrijven op continu en nauwelijks 10 procent van de bedrijven op fixing.

Het meest heikele punt van de Code-Lippens heeft betrekking op de informatie over de vergoedingen. Dat blijkt ook uit de cijfers. Terwijl 92,5 procent van de bedrijven op continu globale gegevens hierover publiceert, net als 50 procent van de bedrijven op de fixing, is slechts bij 17,5 procent van de bedrijven op continu en bij geen enkel bedrijf op de fixing informatie te vinden, hoe beperkt ook, over individuele vergoedingen.

GVL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud