Begrotingsambities moeten hoger

Senior writer

Om de begroting tegen het einde van haar regeerperiode in evenwicht te brengen, zal de regering-Michel meer dan een tandje moeten bijsteken.

Na de goednieuwsshow van de regering-Michel bij de begrotingscontrole twee weken geleden, wordt ze nu door de Hoge Raad voor Financiën met de neus op de harde feiten gedrukt.

Om de begroting tegen het einde van de regeerperiode in evenwicht te brengen is nog een structurele inspanning van ongeveer 5 miljard euro nodig, zegt de Raad in een rapport dat zaterdag werd gepubliceerd. Het maakt daarbij niet zoveel uit of die inspanning in 2018 wordt geleverd, of dat ze gespreid wordt over 2018 én 2019.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) noemt dat ‘een belangrijke uitdaging’. Dat is een understatement. De begroting weer op het goede spoor zetten was een belangrijke economische doelstelling van de regering. Maar tot dusver heeft ze daar bitter weinig van gebakken.

De regering-Michel vertoont uitstelgedrag. De begrotingsambities worden voortdurend afgezwakt, de sanering op de lange baan geschoven. Dat ze in de laatste twee jaar van haar regeerperiode opeens toch de moed vindt om de begroting op orde te zetten, zou verbazen.

De trukendoos is leeg, alle trucs zijn al ingezet.

Want met het traditionele knip- en plakwerk zal ze er niet komen. De trukendoos is leeg, alle trucs zijn al ingezet. De strijd tegen de fiscale fraude kan niet oneindig honderden miljoen extra opleveren voor de schatkist,  de regering kan zich niet rijk blijven rekenen met de lagere rentelasten op de overheidsschuld.

Bovendien worden al heel wat uitgaven buiten de begroting gehouden. De federale regering doet dat met de kosten voor de asielcrisis en de strijd tegen het terrorisme, de Vlaamse regering – die ook een bijdrage moet leveren voor de begrotingssanering – met een aantal investeringsuitgaven. Het zijn wel allemaal facturen die ook betaald moeten worden.

Dus zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden om de nodige miljarden te vinden. De regering zal moeten kijken waar in de uitgaven ze nog kan knippen en op zoek moeten naar bijkomende belastinginkomsten.

Op papier is zo’n begrotingsoefening best te doen. Maar is ze politiek nog mogelijk, wanneer de vier coalitiepartners van de regering al stilaan in verkiezingsmodus zitten?

Een investeringspact van 30 miljard euro aankondigen is gemakkelijk als daarvoor geen extra centen op tafel moeten worden gelegd. Maar 5 miljard euro vinden om het begrotingstekort te dichten kan helaas niet op dezelfde virtuele manier. Dat is een veel lastiger klus.

Een gokje? De begroting in evenwicht brengen zal als een belangrijke prioriteit naar voor worden geschoven in het regeerakkoord van de volgende regering. Nog maar eens.
 

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud