België haalt begrotingsdoelstelling niet

(tijd) - België haalt de komende jaren zijn begrotingsdoelstellingen niet, hoewel de economie in de periode 2003-2007 met gemiddeld 2,6 procent per jaar groeit. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau. De werkloosheid daalt slechts lichtjes omdat de beroepsbevolking bijna even snel stijgt als de werkgelegenheid.

Het Planbureau verwacht dat de heropleving van de wereldeconomie de groei van de Belgische economie doet versnellen van 1 procent in 2002 tot 3 procent in 2003. Vanaf 2004 valt de groei terug tot zowat 2,5 procent. De inflatie bedraagt gemiddeld 2 procent.

De begroting 2002 stevent volgens het Planbureau af op een tekort van 0,3 procent van het bruto binnenlands product (BBP), terwijl de regering begrotingsevenwicht nastreeft. Vooral de lokale overheid haalt de norm niet. Henri Bogaert, hoofd van het Planbureau, beklemtoont dat de vooruitzichten veronderstellen dat het beleid niet verandert. Het federale kabinet van Begroting geeft toe dat de lokale overheid misschien in gebreke blijft.

Tussen 2003 en 2007 evolueert het begrotingssaldo van een tekort van 0,3 procent naar een overschot van 0,6 procent, zegt het Planbureau. Dat is te danken aan dalende rentelasten, die de verslechtering van het saldo exclusief rentelasten ruimschoots compenseren. Maar de regering belooft grotere surplussen. De lager dan verwachte groei in 2001 en 2002 drukt de ontvangsten en de uitgaven stijgen snel. Het Planbureau verwacht dat de niet-rente-uitgaven met 1,9 procent per jaar stijgen, terwijl de regering hoopt de toename te beperken tot 1,5 procent. Het kabinet van Begroting reageerde niet op deze vooruitzichten op middellange termijn.

Voorts voorspelt het Planbureau dat er 181.000 banen bijkomen tussen 2002 en 2007, na een stijging met 254.000 tussen 1996 en 2001. De banengroei is hoofdzakelijk te danken aan de economische groei, maar ook de loonmatiging en de daling van de arbeidsduur spelen een rol. In 2002 stijgen de loonkosten meer dan de loonnorm bepaalt omdat de inflatie hoger uitvalt dan verwacht. Maar vanaf 2003 veronderstelt het Planbureau een strikte toepassing van de loonnorm.

De beroepsbevolking neemt flink toe door de hogere activiteitsgraad van de vrouwen en de daling van het aantal bruggepensioneerden. Dat heeft tot gevolg dat de werkloosheid in brede zin slechts daalt van 12,8 tot 12,2 procent tussen 2001 en 2007. De werkloosheid in enge zin vermindert van 9,7 tot 9,4 procent. In Vlaanderen daalt de werkloosheid bij de 15- tot 49-jarigen tot minder dan 5 procent, wat bijna overeenstemt met volledige werkgelegenheid.

Uit de vooruitzichten blijkt ook dat België er bij ongewijzigd beleid niet in slaagt de Kyoto-norm voor de uitstoot van de broeikasgassen te halen. Het Planbureau verwacht dat de uitstoot tussen 1990 en 2007 met 11,3 procent stijgt. België beloofde de uitstoot tussen 1990 en 2008-2012 met 7,5 procent te verminderen.

WV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud