Belgische economen handhaven prognoses economische groei

(tijd) - Economen zijn ondanks de sterke daling van de aandelenkoersen niet van plan hun groeivooruitzichten voor de Belgische economie te verlagen. Zij blijven voor 2002 ruim 1 procent en voor 2003 bijna 3 procent groei voorspellen. Inmiddels meldde de Nationale Bank dat haar conjunctuurbarometer in juli voor de tweede maand op rij daalde.

Een forse daling van de aandelenkoersen heeft in beginsel een negatieve invloed op de economische groei. De gezinnen voelen zich minder rijk en verminderen hun consumptie. De ondernemingen moeten meer betalen om kapitaal aan te trekken op de beurs en verminderen hun investeringen.

Toch handhaven economen van de grote financiële instellingen voorlopig hun groeivooruitzichten voor België. Dexia Bank merkt op dat het uitstel van de geplande renteverhogingen van de centrale banken gedeeltelijk de daling van de aandelenkoersen compenseert. KBC herhaalt dat de beursmalaise slechts een beperkte invloed heeft op het inkomen van de gezinnen. De BBL stipt aan dat er ook positieve ontwikkelingen zijn, zoals bij de uitzendarbeid en de consumptie.

Fortis Bank en de beursvennootschap Petercam, die al voorzichtiger waren dan de andere instellingen, zijn evenmin van plan hun prognoses te verlagen. Petercam beklemtoont wel dat het neerwaartse risico het grootst is voor 2003. Volgens de gemiddelde prognose van de vijf instellingen groeit de Belgische economie dit jaar met 1,2 procent en volgend jaar met 2,8 procent.

Ondertussen blijkt dat de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het ondernemersvertrouwen weerspiegelt, in juli voor de tweede opeenvolgende maand daalde. De terugval volgt op een sterke stijging in de vorige vijf maanden. De synthetische bruto-indicator daalde tot -6,5 tegenover -5,5 in juni. Dit was uitsluitend te wijten aan de verwerkende nijverheid, die de grootste weging heeft in de barometer. De vraagvooruitzichten en het productietempo gingen sterk achteruit. Maar in het tweede kwartaal steeg de bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de nijverheid met 0,6 procentpunt tot 80,4 procent.

De indicator van de handel verbeterde in juli dankzij de sterke afbouw van de voorraden en de verbetering van de vraagvooruitzichten. De omzet daarentegen daalde flink.

Ook de indicator van de ruwbouw van gebouwen ging omhoog. Dit was een gevolg van de gunstige evolutie van de bestellingen.

De afgevlakte synthetische indicator, die de fundamentele tendens van de conjunctuur weergeeft, bleef stijgen. Dit is een aanwijzing dat de economische heropleving zich doorzet.

WV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud