Belgische sterkhouder

©mfn online editor import

Uit de kwartaalresultaten van BNP Paribas blijkt dat de Belgische poot, voorheen Fortis Bank, een ruime winstbijdrage heeft geleverd. Na de tumultueuze overname van de bank met rechtszaken en ongeziene aandeelhoudersvergaderingen, lijkt de bank in rustig vaarwater gekomen.

De integratie van de Belgische bankpoot zit ook op schema. Het vertrouwen in de bank is helemaal terug. In het eerste kwartaal van dit jaar werd nog 1,7 miljard euro weggehaald, maar in het tweede kwartaal werd 2,2 miljard euro aangebracht. De overgang naar BNP Paribas Fortis lijkt daarmee op kruissnelheid te zitten.

De snelle winstbijdrage van Fortis roept vragen op. Had de bank geen toekomst buiten de Franse bankgroep? Met andere woorden: is de bank niet nodeloos van de hand gedaan?

Een eenvoudig, rechtlijnig antwoord is er niet. De onbetwistbare vaststelling blijft dat Fortis eind september van vorig jaar niet alleen kon overleven. De bank zat met een verschrikkelijk liquiditeitsprobleem en al het vertrouwen was weg. Achteraf is gebleken dat er een heuse 'run on the bank' is geweest. Het overheidsingrijpen was toen noodzakelijk.

Meer omstreden is de overname van de bank door BNP Paribas. Voor BNP is de overname een meevaller. De Franse bankgroep kan een eenmalige badwill recupereren van 815 miljoen euro en op die manier een reeks afschrijvingen doorvoeren. Bij de overname heeft BNP Paribas alvast goed onderhandeld en gezorgd dat de overnameprijs de toekomst van de groep niet belastte.

Is de bank te goedkoop verkocht? Dat is evenmin uit te maken. Niet alle problemen zijn van de balans. De Belgische bank had ook een tekort aan eigen vermogen, blijkt uit de kwartaalrekening. De nieuwe, hogere kapitaalvereisten die aan de banken worden opgelegd, maken dat een onafhankelijke Fortis Bank op zijn minst geherkapitaliseerd had moeten worden.

Ook blijkt dat het vertrouwen in de bank slechts langzaam hersteld is geworden. Fortis had enorme imagoschade opgelopen. De vraag is maar of een onafhankelijk Fortis gestabiliseerd kon worden. Ook nu zijn niet alle effecten van de financiële crisis uitgespeeld, en zijn nog niet alle verliezen zichtbaar.

Gezien de omstandigheden was het zelfstandig overleven van een al geamputeerd Fortis een moeilijke zaak. En zou de Belgische staat de klus beter klaren dan BNP Paribas? Allicht niet. BNP Paribas kwam toen er geen alternatief voorhanden was. Fortis, dat zichzelf in nesten had gewerkt, werd zo een gemakkelijke prooi.

Bespiegelingen over een zelfstandig Fortis zijn in hoge mate hypothetisch geworden. Wellicht verdwijnt de naam snel uit de financiële wereld en zal 'Fortis' een eeuwige smet blijven op de Belgische financiële geschiedenis. Een naam die iedereen snel wil vergeten.

Jean Vanempten - Senior Writer

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud