Bestuurders SN Technics legden in juli 2001 tijdbom onder bedrijf

(tijd) - Twee bestuurders van SN Technics engageerden in juli van vorig jaar de onderhoudsdochter van Sabena op eigen houtje voor een kortlopende lening van 90 miljoen euro. Dat gebeurde kort na de ondertekening van het hotelakkoord, toen duidelijk werd dat de continuïteit van de moeder Sabena NV in gevaar kwam. Daardoor moet Technics, dat bijna 1.300 werknemers telt, nog altijd vechten om te overleven.

Dat blijkt uit een getuigenis van Peter de Swert, algemeen directeur en bestuurder bij Sabena Technics, voor de parlementaire onderzoekscommissie-Sabena. Het verhaal wordt bevestigd door Christian van Buggenhout, curator van het Sabena-faillissement. De moeilijkheden van Technics startten merkwaardig genoeg met de filialisering van de onderhouds- en herstelactiviteiten van Sabena in 1999.

'In theorie moest de operatie voor meer transparantie zorgen en onze activiteiten meer autonomie bieden', zegt De Swert. In werkelijkheid ging het om een opsmukoperatie die het moederbedrijf mooie meerwaarden opleverde maar de dochter met een goodwill van 100 miljoen euro opzadelde. 'De geplande operationele winst was nauwelijks voldoende om de afschrijving van dat bedrag over twaalf jaar te compenseren.'

Met andere woorden: SN Technics was niet in staat die goodwill af te schrijven zonder structureel verlieslatend te worden. 'Want daar bovenop werd een lening van 90 miljoen euro ingebracht in Technics, geld dat ik nooit heb gezien', zegt De Swert. Het ging om een schuld in de SN-groep tegenover SIC, het coördinatiecentrum van Sabena. 'Officieel betrof het een langetermijnlening, in praktijk ging het om een schuld over twee jaar.'

Christian van Buggenhout: 'In principe is er niets op tegen een cashflow te verdisconteren over twaalf jaar. Tenminste als het bedrijf het zolang kan uitzingen. Maar met een kortlopende lening daar bovenop én het vooruitzicht dat Technics de helft van zijn omzet zou verliezen na de val van Sabena, was dat niet het geval'. Sterker nog: de lening liep af in januari 2001, maar werd in juli vernieuwd voor twee jaar. Net na het hotelakkoord waarmee Swissair zijn uittrede uit Sabena afkocht.

Twee Technics-bestuurders regelden de vernieuwing met SIC op eigen houtje: Christoph Müller, de gedelegeerd bestuurder van Sabena, en Jean-Louis Herremans, financieel directeur van Sabena. 'De raad van bestuur van Technics heeft die beslissing formeel nooit goedgekeurd', zegt De Swert. Volgens Van Buggenhout is hier sprake van 'recidivisme'. Nadat hij de operatie op het spoor was gekomen, heeft hij SIC in gebreke gesteld.

Hij heeft ook geen goed woord voor bedrijfsrevisor KPMG, die nergens rept over de vernieuwing van de lening. Van Buggenhout verwacht dat noch de vorige bestuurders van Technics (Müller, Herremans en Jossa) noch KPMG kwijting krijgen op de algemene vergadering. Met de vereffenaar van SIC zoekt hij een minnelijke schikking. 'Als hij die niet aanvaardt, verliest SIC de totaliteit van zijn vordering en dien ik een schadeclaim in van 75 miljoen euro.'

GUM

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud