Beursmalaise kost staat 139 miljoen euro

(tijd) - Het inkomen dat de staat puurt uit beurstaksen daalde in 2001 met 139 miljoen euro of 36 procent tot 247 miljoen euro. Dat leren cijfers van het ministerie van Financiën. Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat het inkomen uit beurstaksen terugvalt. De verklaring is het aanhoudend slechte beursklimaat. Daardoor kopen beleggers niet alleen minder individuele aandelen, maar ook minder aandelenfondsen. Op de aandelenfondsen geldt een voor de staat zeer lucratieve beurstaks.

De opmars van de aandelencultuur in België sinds het midden van de jaren 1990 legde de rijkskassier geen windeieren. Omdat almaar meer gezinnen hun weg vonden naar de beurs, steeg de omzet op de beurs met rasse schreden en kreeg het inkomen dat de staat verdient op individuele aandelen een stevige injectie. De beurstaks van 0,17 procent op individuele aandelen betaalt de belegger zowel bij de aan- als verkoop van aandelen.

Terwijl de regering het in 1997 nog moest stellen met een totale opbrengst van 217,10 miljoen euro, lag de opbrengst aan beurstaksen in 2000 al bijna 80 procent hoger op 385,90 miljoen euro.

De explosieve groei was niet enkel het gevolg van de groeiende belangstelling voor individuele aandelen. Ook de toenemende honger naar aandelenfondsen bracht heel wat belastinggeld in het laatje. Aandelenfondsen die geen dividend uitkeren maar het dividend omzetten in een meerwaarde zijn geen roerende voorheffing verschuldigd, maar betalen ter compensatie wel een beurstaks van 1,5 procent, 1 procent bij aankoop en 0,5 procent bij verkoop.

De investeringen van beleggers in deze aandelenfondsen vervijfvoudigden tussen 1997 en 2000, tot een goede 20 miljard euro. Daarnaast namen ook de klikfondsen, die eveneens 1,5 procent beurstaks aanrekenen, in die periode een zeer hoge vlucht.

Maar vorig jaar vielen de investeringen in aandelenfondsen door het aanhoudend slechte beursklimaat fors terug, tot een kleine 12 miljard. De gebleven belangstelling voor de veiligere klikfondsen bood maar een magere compensatie voor de Schatkist, vermits ook de orders voor individuele aandelen met bijna de helft terugvielen. Het gevolg is dat de opbrengst uit beurstaksen vorig jaar in een klap met 36 procent terugviel tot 247,19 miljoen euro.

En ook 2002 kondigt zich weinig florissant aan. Na vier maanden staat de teller nog maar op 37 miljoen euro versus 105 miljoen euro opbrengsten uit beurstaksen in dezelfde periode vorig jaar. Wel merkt het ministerie van Financiën op dat die forse daling ook het gevolg is van een ander betaalpatroon voor de taks. Daardoor int de Schatkist de inkomsten een stuk later dan vroeger.

Dirk Michielsen

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud