Boodschap aan Bush

De Amerikaanse president, George W. Bush, ontsloeg gisteravond Donald Rumsfeld, minister van Defensie en architect van de Irakoorlog. Een zoenoffer na de verkiezingsnederlaag die de president en zijn Republikeinse Partij dinsdag leden. Met die zet hoopt Bush de Democraten te paaien en het ongenoegen onder de bevolking over de Irakoorlog te sussen. Maar Bush moet nog heel wat andere maatregelen nemen, wil hij de bevolking weer voor zich winnen.

(tijd) De president staat erom bekend vroeg onder de wol te kruipen. Dinsdagavond maakte hij een uitzondering op die regel: hij wilde niet gaan slapen voordat hij de uitslag van de tussentijdse Congresverkiezingen kende.

Het is nog maar de vraag of Bush de slaap wel heeft kunnen vatten na de bekendmaking van de uitslag. Want bijster positief was dat nieuws niet: de Republikeinen verliezen voor het eerst in 12 jaar zeker de controle in het Huis van Afgevaardigden en hebben ook niet langer de meerderheid van de gouverneursposten in handen. Of ook de race om de senaatszitjes op een Democratische triomf uitdraait, wordt pas binnen enkele dagen duidelijk. De noot was vermoedelijk des te harder om te kraken voor Bush omdat net geen 60 procent van de kiezers zei de stembusgang aangegrepen te hebben om hun ongenoegen te uiten over de president en zijn regering. Qua boodschap aan het adres van het staatshoofd kan dat tellen.

De hamvraag luidt of Bush gehoor gaat geven aan de kiezers roep om verandering. De eerste signalen na de bekendmaking van het verkiezingsresultaat waren alvast hoopgevend. De president stelde zich redelijk bescheiden op. Hij pleitte, net als Democratische kopstukken, ook voor samenwerking over de partijgrenzen heen.

Als het Congres enkele uitdagingen die het te wachten staan, tot een goed einde willen brengen, is samenwerking tussen beide partijen zeker geen overbodige luxe. Willen de Verenigde Staten hun begrotingstekort de komende jaren onder controle krijgen en houden, dringt zich een hervorming op van het socialezekerheidssysteem.

Daarnaast is ook de gezondheidssector aan een facelift toe. De kosten in die sector blijven rijzen en een ziekteverzekering is voor het leeuwendeel van de Amerikanen nog steeds onbetaalbaar.

Voorts lijken economische maatregelen onontbeerlijk als de overheid wil voorkomen dat de ongelijkheid onder de Amerikanen nog verder toeneemt. Wat een groot deel van de bevolking de regering-Bush verwijt, is dat de maatregelen van de voorbije jaren enkel de rijkste klasse meer welvaart bezorgd hebben. De midden- en lagere klassen profiteerden amper van de economische heropleving.

Of die broodnodige hervormingen er ook komen, is nog maar de vraag. De kans is niet onbestaande dat Democraten en Republikeinen in aloude politieke spelletjes hervallen en elkaar in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2008 geen electorale successen gunnen. Zelfs als dat ten koste gaat van het welzijn van het volk.

Lieve Dierckx

Redacteur Politiek&Economie

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud