Bush vastberaden in strijd tegen terrorisme

(tijd) - De Amerikaanse president, George W. Bush, heeft in een toespraak voor het Duitse parlement zijn vastbeslotenheid benadrukt in 'de oorlog tegen terrorisme'. Hij riep zijn Europese partners op zich met dezelfde vastberadenheid te blijven inzetten.

President Bush, die gistermiddag verder is gereisd naar Moskou, benadrukte dat 'de gevaren van terrorisme overal zijn' en dat ook Europa risico's loopt. Hij beklemtoonde dat de strijd tegen terreur niet alleen militair moet worden gevoerd. 'De grote armoede in de wereld maakt landen kwetsbaar voor terreur. Die problemen moeten we gezamenlijk te lijf gaan.' Bush onderstreepte de Amerikaanse bereidheid door het budget voor ontwikkelingshulp met 50 procent te verhogen.

Bush' toespraak werd in de bondsdag met matig enthousiasme ontvangen. In Berlijn werd al vanaf dinsdag tegen het Amerikaanse beleid geprotesteerd.

De Duitse regering is opgetogen over het 'zeer vriendschappelijke' bezoek. Bondskanselier Schröder en minister van Buitenlandse Zaken Fischer hechten veel belang aan de openlijke belofte van de Amerikaanse president zijn Europese partners te consulteren over volgende stappen in de strijd tegen terrorisme.

Tot hun opluchting verklaarde Bush dat voor militaire acties tegen de Irakese leider Saddam Hoessein 'geen plannen op tafel' liggen. De groenen hebben grote moeite met militaire stappen tegen Irak zolang geen duidelijke relatie bestaat met de aanslagen in de VS op 11 september vorig jaar. Bush hernieuwde zijn beschuldiging dat Irak massavernietigingswapens fabriceert en hij sluit niet uit dat de VS zich tegen die 'bedreiging van de geciviliseerde wereld' zullen verdedigen. Bush loofde het 'begrip' van de bondskanselier voor de Amerikaanse opstelling. Schröder benadrukte dat de diplomatieke druk op Irak moet worden opgevoerd om wapeninspectieteams van de VN toe te laten.

Bush constateerde in zijn toespraak dat er weinig verschillen bestaan met de Europeanen. 'We zijn meer dan een militaire bondgenoot en handelspartner. De waarden die ons binden zijn vele malen groter dan onze meningsverschillen.'

Een belangrijk deel van zijn tekst wijdde Bush aan de volgens hem 'nieuwe relatie' van de VS en Europa met Rusland, dat zich onder premier Vladimir Poetin tot bondgenoot heeft verklaard in de strijd tegen terrorisme.

Bush herhaalde zijn pleidooi van een jaar geleden in Warschau voor een 'Europa waarin alle democratieën verenigd zijn'. De NAVO moet volgens hem op korte termijn worden uitgebreid. De nauwere band van de NAVO met Rusland, die begin volgende week in Rome wordt bezegeld, noemde Bush 'van historisch belang'. In Moskou ondertekent hij vandaag een verdrag waarin de VS en Rusland beloven het aantal kernkoppen terug te dringen.

Bush riep de NAVO-partners op hun defensiebudgetten op peil te houden. 'Collectieve verdediging is urgenter dan ooit.'

SdV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud