BVB-voorzitter Luc Vandewalle: 'Banksector moet zich voorbereiden op klachten beleggers'

BRUSSEL (tijd) - 'De banken houden er rekening mee dat klanten die de voorbije jaren geld hebben verloren met beleggingen, klachten zullen indienen. De sector moet zich daar op voorbereiden. Momenteel zijn er echter nog geen klachten', zegt Luc Vandewalle in zijn eerste interview als voorzitter van de Belgische Vereniging van Banken (BVB). De inverdenkingbrenging van Dexia Bank in het onderzoek naar de fraude bij Lernout & Hauspie, kan de lont in het kruitvat werpen.

U volgde in december Karel de Boeck op als BVB-voorzitter. Welke klemtonen wil u tijdens uw driejarig mandaat als voorzitter leggen?

Luc Vandewalle: 'We moeten de unieke positie van de Belgische financiële sector beschermen. We hebben veel troeven - meertaligheid van het personeel, grote efficiëntie, een performant betalingssysteem - maar er zijn ook zwakke punten. De loonwig, het verschil tussen de bruto- en de nettolonen, bedraagt 65 procent voor de Belgische financiële sector, tegenover 55 procent voor de buurlanden. De loonkosten moeten naar beneden, we moeten uitwijking vermijden. De Belgische banksector is een belangrijke werkgever. Eind 2002 stelden we 74.390 mensen te werk, dat is slechts 0,9 procent minder dan in 2001. De werkgelegenheid stabiliseert zich dus in onze sector. De banken wierven vorig jaar nog 5.400 mensen aan.'

Voor een verlaging van de loonkosten bent u afhankelijk van de politieke wereld. Eind vorig jaar pleitte u in een toespraak voor een mentaliteitswijziging bij politici, die de banksector nog te vaak als een openbare dienst beschouwen. Verwacht u beterschap?

Vandewalle: 'Juist daarom hebben we de oproep voor een beleidspact met wederzijdse verbintenissen gelanceerd. De eerste reacties vanuit politieke hoek zijn alvast positief, maar het blijft afwachten. Het pact moet het klimaat en het imago van onze sector ten goede komen.'

'De banken tonen trouwens zelf hun goodwill via de mentaliteitswijziging die ze in belastingcultuur hebben doorgevoerd. De banksector creëerde in verschillende domeinen een level-playing field, waarbij alle banken klanten op dezelfde manier moeten behandelen. Zo werken we aan een tekst over de repatriëring van buitenlandse spaartegoeden.'

'Het verbod op het gebruik van de interne rekeningen van banken voor transacties van klanten, is ook klaar. Alle verrichtingen moeten via een individuele klantenrekening gebeuren, dit om te vermijden dat transacties onttrokken kunnen worden aan het oog van de fiscus. Omdat we nog enkele juridische problemen moeten oplossen voor niet-klanten die een transactie bij een bank willen doen, is de implementatie gepland voor eind juni 2004.'

De banksector verstrekte tijdens het eerste kwartaal bijna 6 procent minder kredieten aan Belgische bedrijven in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Hebben de banken hun kredietbeleid verstrengd?

Vandewalle: 'Er is zeker geen kredietschaarste, en de banken voeren geen strakker kredietbeleid. Het is een conjunctureel gegeven: de vraag is momenteel zeer zwak. Klanten zijn welkom, maar er zijn weinig goede projecten. De banken hebben hun voorwaarden wel verstrengd, maar dat was ook noodzakelijk. Kredietverlening was niet langer rendabel.'

Verschillende bankiers uitten al hun ongerustheid over een mogelijke klachtengolf van beleggers die de voorbije jaren geld verloren met beleggingsproducten, soms na 'agressief' advies van de bank. De inverdenkingbrenging vorige week van Dexia Bank in het onderzoek naar de fraude bij Lernout & Hauspie kan de bal aan het rollen brengen. Vreest u juridische klachten?

Vandewalle: 'De banken houden er rekening mee. Ze moeten er zich in ieder geval op voorbereiden. Momenteel wordt de banksector echter nog niet met het probleem geconfronteerd. Er zijn nog geen klachten.'

De klantentevredenheid is een teer punt in de Belgische banksector. Veel klanten - vaak senioren - nemen het niet dat ze naar de elektronische kanalen geduwd worden. De kosten van manuele verrichtingen schieten de hoogte in, terwijl het persoonlijke contact met de bankier afneemt. André Bergen, de nieuwe directievoorzitter van KBC Bank, wil het bankkantoor opnieuw 'warmer' maken. Zijn de banken te ver gegaan?

Vandewalle: 'Zoals iedere industrie ontsnappen ook wij niet aan de vooruitgang. Als een bank niet beter en efficiënter werkt, maakt ze misschien verlies en verdwijnt ze uiteindelijk. Eenvoudige verrichtingen moeten eenvoudig gebeuren. Dankzij het elektronisch bankieren zijn banken 24 uur per dag bereikbaar voor de klant. Wij doen dat voor de klant. Op die manier komt er meer tijd vrij om de klant te adviseren. Op de kritiek van de senioren probeert de banksector zoveel mogelijk positief te reageren.'

KvH

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud