Én afstappen van elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen én afzien van kernenergie is vooralsnog onmogelijk.

Ondanks de problemen met de nucleaire centrales in ons land was kernenergie in 2018 goed voor bijna de helft van het elektriciteitsverbruik in België. Het is niet evident om dat op korte termijn helemaal te vervangen door wind- en zonne-energie. Niet wegens het capaciteitsprobleem, en niet wegens gasgestookte elektriciteit die extra CO2-uitstoot veroorzaakt.

In de strijd tegen de klimaatopwarming worden de elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen - bruinkool, steenkool, olie en gas - geviseerd, omdat die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen. Kernenergie biedt een oplossing, maar botst op weerstand door het risico op nucleaire ongevallen en de problematiek van het kernafval. Kerncentrales zijn ook peperduur. De nieuwe projecten die in Europa op stapel staan, stuiten op tal van obstakels.

Maar we moeten eerlijk zijn: groene stroom zal ook op middellange termijn niet in staat zijn om én de vervuilende fossiele centrales én de kerncentrales te vervangen, zelfs niet als er meer mogelijkheden komen om elektriciteit op te slaan. En inderdaad, we moeten zuiniger omspringen met energie. Maar streven naar bijvoorbeeld een halvering van het elektriciteitsverbruik is niet realistisch. De elektriciteitshonger in de wereld zal de komende jaren en decennia enkel maar toenemen, vooral in India en China. En er zijn geen aanduidingen dat snel een nieuwe bron wordt ontdekt waaruit een gigantische hoeveelheid elektriciteit kan worden geput. We zullen nog een tijdlang voort moeten met elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen en/óf met kerncentrales. Het is de keuze tussen de cholera en de pest. Het is een keuze die we moeten maken.

We moeten de uitstoot van broeikasgassen snel significant verminderen om de opwarming van de aarde af te remmen en natuurcatastrofes te vermijden. We moeten zuiniger met energie omspringen en volop inzetten op groene stroom. Maar tegelijk moeten we erover waken dat de elektriciteitsbevoorrading voldoende gewaarborgd is, want ze is de motor die de economie draaiende houdt. Tegelijk moeten we garanderen dat elektriciteit niet compleet onbetaalbaar wordt. En we mogen latere generaties niet opzadelen met het afval waar we zelf geen blijf mee weten.

Het energiebeleid houdt idealiter rekening met al die doelstellingen en beperkingen. Het is een complex vraagstuk waarvoor we de oplossing nog niet hebben gevonden. We moeten blijven zoeken, tot de puzzel ooit in elkaar past. Tot zolang moeten we moeilijke afwegingen blijven maken en moeten de grootste bekommernissen het eerst worden aangepakt. Is de strijd tegen de klimaatopwarming dé prioriteit? Dan zullen we nog een hele poos niet zonder kernenergie kunnen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud