Cliëntelisme

©Sofie Van Hoof

Bij ArcelorMittal in Luik verdwijnen bijna 800 jobs. De regering is zo vooruitziend geweest om voor die werknemers uitzonderlijk nog een gunstige brugpensioenregeling klaar te houden.

Het belooft de komende dagen en weken warm te worden in Luik, de Vurige Stede. De directie van ArcelorMittal heeft beslist de warme lijn te sluiten, zoals in oktober al was aangekondigd. Daardoor gaan bijna 800 banen verloren, een pak meer dan verwacht. De vakbonden hebben al laten weten zich daar niet bij neer te leggen. En ze roepen de hulp in van de Waalse regering.

Ze voeren echter een achterhoedegevecht. Het doven van de hoogovens in Luik is maar voor een klein stuk het gevolg van de economische crisis in Europa en de lagere vraag naar staalproducten. De site van ArcelorMittal kampt met structurele handicaps, en die verdwijnen niet als de economie weer aantrekt: de aanvoer van grondstoffen voor de hoogovens is duur omdat Luik ver landinwaarts ligt, en de structuur van de site staat een efficiënte productie in de weg.

Het enige wat de vakbonden nog kunnen doen, is voor de getroffen werknemers een zo gunstig mogelijke ontslagregeling uit de brand redden. Om dat te realiseren zullen ze de grove actiemiddelen niet schuwen. Dat hebben ze in Luik al bewezen. Ze zullen ook niet nalaten de overheid voor hun kar te spannen. Luik is immers een bastion van de Parti Socialiste (PS), de partij die de premier levert van de Waalse én van de federale regering. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur kunnen de Waalse politici het zich niet veroorloven hun kiezers te ontgoochelen.

De werknemers van ArcelorMittal zullen haast zeker van een bijzonder gunstige brugpensioenregeling genieten. Toen tijdens de federale regeringsonderhandelingen in november vorig jaar het brugpensioenregime een pak strikter werd gemaakt, werd meteen de mogelijkheid opengehouden om uitzonderingen toe te staan. Een uitzondering die - toen al - op maat geschreven was van de Arcelor-werknemers. Daarom werd ze ook de ‘ArcelorMittal-clausule’ genoemd. Wie zegt dat politici niet vooruitziend zijn? Af en toe zijn ze dat wel, helaas niet altijd in de dossiers waar dat het meest nodig is.

Een voordelige ontslagregeling is de Luikse werknemers van ArcelorMittal gegund. Maar het is niet aanvaardbaar dat de gemeenschap voor de extra kosten daarvan moet opdraaien. En waarom moet er een uitzonderingsregime zijn voor de ontslagen werknemers van ArcelorMittal, terwijl zoveel andere werknemers in dezelfde situatie, in andere sectoren en in andere bedrijven, bijvoorbeeld kmo’s, daar geen recht op hebben? Dat neigt naar cliëntelisme. Bedrijven die in de kijker lopen, en hun werknemers, krijgen vaak meer gedaan van de overheid. De federale regering werkt bijvoorbeeld ook een fiscaal gunstregime uit voor het vliegend personeel van Brussels Airlines om de maatschappij in staat te stellen beter te concurreren. Maar waarom alleen voor Brussels Airlines, en niet voor de zovele bedrijven in andere sectoren die het door de hoge loonlasten ook moeilijk hebben om internationaal te concurreren? Op papier is in België iedereen gelijk voor de wet. In de praktijk niet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud