Commentaar: Bush in VN voor schut

Irak kon geen beter moment kiezen om aan te kondigen dat de VN-wapeninspecteurs onvoorwaardelijk mogen terugkeren. De Algemene Vergadering van de VN in New York is immers nog volop bezig. Vorige week donderdag probeerde de Amerikaanse president, George Bush, bij de opening van de vergadering de internationale gemeenschap achter zich te scharen in zijn strijd tegen Saddam Hoessein. Bagdad heeft Bush met zijn snelle reactie nu enigszins voor schut gezet. Bijna iedereen juicht de beslissing van Bagdad toe. Er lijkt geen nood meer te zijn aan een nieuwe resolutie die via een ultimatum Irak onder druk zet.

Irak blinkt nog maar eens uit in wat Bagdad het beste kan in tijden van crisis: verdeeldheid zaaien. Terwijl Washington en Londen een nieuwe resolutie nodig achten, ziet Moskou er geen heil meer in. De Arabische landen, die hadden laten doorschemeren zich niet te verzetten tegen een militaire actie die de zegen krijgt van de VN, zullen Irak graag de kans bieden tijd te winnen.

Dat is waarschijnlijk ook alles waar Irak kan op rekenen: tijd winnen. Tijdens gelijkaardige crises in 1997 en 1998 kon Saddam Hoessein een militair ingrijpen voorkomen door snel in te binden en toegevingen te doen. Eind 1998 lukte dat niet en werd zijn tactiek in de VN aan de kaak gesteld door Richard Butler, de toenmalige chef van de VN-ontwapeningscommissie. Irak werd drie dagen door Britten en Amerikanen gebombardeerd. De VN-inspecteurs hadden Irak kort voordien verlaten en zijn sindsdien niet teruggekeerd.

Irak belooft nu dat alle inspecteurs onvoorwaardelijk mogen terugkeren. En daarmee houdt het op. Irak zegt niet dat de inspecteurs mogen controleren wat ze maar willen, wanneer ze maar willen. Het heeft weinig zin de sites te inspecteren die tussen 1991 en 1998 al werden bezocht. Irak heeft de voorbije vier jaar tijd genoeg gehad om eventuele massavernietigingswapens elders onder te brengen. Een geloofwaardige controle op de ontwapening van Irak houdt in dat inspecteurs overal inspecties kunnen uitvoeren, ook op plaatsen die het Iraakse regime niet zint, zoals de presidentiƫle paleizen van Saddam Hoessein.

Irak heeft de voorbije jaren te vaak geprobeerd de verplichtingen en de beperkingen te omzeilen die de VN-Veiligheidsraad het land heeft opgelegd. Een nieuwe VN-resolutie die duidelijk formuleert waaraan Irak zich dient te houden, kan geen kwaad. Een ultimatum vormt een extra argument voor de Iraakse leiders om in het VN-gareel te lopen.

Een nieuwe VN-resolutie moet anderzijds ook duidelijk herhalen dat de VN-sancties tegen Irak worden opgeheven als Irak aan de eisen heeft voldaan. Irak stelt terecht dat dit ook een aspect is van vroegere VN-resoluties dat moet worden gehonoreerd.

Ludwig DE VOCHT

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud