Commentaar: Geen taal, geen job

De VDAB kan voortaan anderstaligen in de Vlaamse Rand rond Brussel verplichten een cursus Nederlands te volgen. Als ze dat weigeren, dreigen ze hun werkloosheidsuitkering kwijt te spelen. De Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke, kondigde dat gisteren plechtig aan.

Feitelijk is het vooral vreemd dat zolang op die aankondiging gewacht moest worden. Het is al lang de regel dat werklozen verplicht zijn in te gaan op een opleidingsaanbod dat hun kansen op de arbeidsmarkt verhoogt. En welke kansen heeft iemand op die arbeidsmarkt als hij of zij geen jota begrijpt van de taal van de regio waar hij woont en werk zou moeten vinden?

Franstaligen die deze maatregel als een vorm van getreiter ervaren, slaan de bal dan ook compleet mis.

Vorig jaar was al meer dan de helft van het aantal werklozen in Halle-Vilvoorde niet-Nederlandstalig. Van die personen blijken er twee op de drie niet of nauwelijks Nederlands te kunnen spreken. Bij de langdurig werklozen zijn de anderstaligen nog sterker vertegenwoordigd.

Die cijfers illustreren vooral dat er, ondanks alle geleverde inspanningen, nog een lange weg af te leggen is in de activering van de werklozen.

Als die vaststelling voor Vlaanderen opgaat, dan geldt ze dubbel voor Brussel. De Brusselse minister-president Charles Picqué erkende onlangs nog in een interview met deze krant dat de talenkennis de achilleshiel van veel Brusselse werklozen is. Maar het valt te betwijfelen of de minister-president de moed heeft om het Vlaamse voorbeeld te volgen en 'zijn' werklozen ook te verplichten een talencursus te volgen.

Dat is dan vooral spijtig voor die werkzoekenden. De jongste resultaten van de driemaandelijkse 'Enquête naar de Arbeidskrachten' bewijzen nog eens hoe goed de Belgische economie op dit moment presteert. Maar er is wel een paradox. De forse banengroei vertaalt zich maar heel gedeeltelijk in een toename van de werkzaamheidsgraad. Dat komt vooral omdat er tegelijk flink wat nieuwkomers op de arbeidsmarkt verschijnen. Zeker in Brussel en de meeste andere grote steden gaat het vaak om allochtonen. Zij blijken slechts heel gedeeltelijk van de boomende economie te kunnen genieten.

De huidige hoogconjunctuur is een uniek 'window of oppurtunity' om ook die groep mee aan boord te trekken. Maar dan moet er wel snel gehandeld worden.

En sancties zijn slechts de laatste fase van een activeringsbeleid. Het begint ermee dat men de werkzoekenden de begeleiding geeft waarop ze recht hebben. Zelfs de veelgeprezen VDAB laat daarbij nog wel eens een steek vallen. Die geeft in de Rand al enkele jaren op vrijwillige basis cursussen Nederlands. Vorig jaar bleek echter dat het aantal deelnemers lager lag dan in 2005.

Maar dat bleek niet zozeer het gevolg te zijn van een tanende interesse vanwege de werkzoekenden maar van een door ziekte en het wegvallen van financiële middelen teruggeschroefd aanbod.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud