Commentaar: Het grote groene ongenoegen

De Vlaamse groene minister van Leefmilieu, Vera Dua, neemt het niet langer dat de Vlaamse liberale minister-president, Patrick Dewael, zich meer en meer op haar beleidsdomein begeeft. In enkele kranteninterviews noemde ze Dewael een 'stalker' die de teamgeest in de Vlaamse regering om zeep helpt in plaats van die te bevorderen. De uitval van Dua was gisteren in het Vlaams Parlement koren op de molen van de oppositie. Dewael werd opgevorderd, maar slaagde erin olie op de golven te gieten. Waarop Dua verklaarde dat de bui over is, maar de wolken zijn blijven hangen.

Het grote groene ongenoegen past in de onderhandelingen die in de Vlaamse regering gevoerd worden over dossiers van milieu en ruimtelijke ordening. De vaststelling van Dua dat Dewael zich meer en meer met haar dossiers bemoeit, klopt. Dewael heeft van de Melsensstraat het uitdrukkelijke marsbevel gekregen in deze beleidsdomenen te scoren en voor elk deelpubliek van de zich verruimende VLD iets binnen te rijven. Een eerste confrontatie tussen Dua en Dewael kwam er bij de afbakening van de kwetsbare gebieden, waar Dewael de verdediging van de boeren, het traditionele kiesvee van de CD&V, op zich nam. Om de zelfstandigen en bedrijfsleiders te plezieren, diende de VLD even later een voorstel van decreet in om de zonevreemde bedrijven meer rechtszekerheid te bieden.

Zoveel liberale dadendrang konden de groenen niet onbeantwoord laten. En dus eisten ze dat de Vlaamse regering dringend de eerste fase zou goedkeuren van het Vlaams ecologisch netwerk (VEN), een groen symbooldossier. Maar de liberalen willen op die eis maar ingaan als tegelijk extra bedrijfsterreinen worden afgebakend en de woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden.

Eigenlijk komt de discussie tussen liberalen en groenen neer op een verschillende visie op de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Agalev wil het RSV zo strikt mogelijk uitvoeren. De liberalen, die er geen geheim van maken dat ze het RSV veel te rigide vinden, willen bij de uitvoering een maximale flexibiliteit aan de dag leggen. Opvallend is dat de twee andere meerderheidspartijen, Spirit en sp.a., in dit debat nauwelijks aan bod komen.

Het lijdt weinig twijfel dat liberalen en groenen over enkele weken een compromis bereiken. Na de bui zullen dan ook de wolken verdwenen zijn. Maar voor hoe lang? Want na de zomervakantie zal de verkiezingskoorts en dus ook de profileringsdrang van elk van de meerderheidspartijen langzaam maar zeker toenemen. Waarbij de gekste sprongen allicht niet gemaakt zullen worden door groenen of liberalen, maar door 'Spirit'isten, die, naarmate de verkiezingsdag nadert, geconfronteerd worden met een slinkend geloof in eigen kunnen.

Stefaan HUYSENTRUYT

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud