Commentaar: Huiswerk

Het vertrouwen van de Amerikaanse consumenten zakte in oktober tot het laagste peil in bijna negen jaar. In menig Europees land noteert het producenten- en consumentenvertrouwen op het laagste niveau sinds begin dit jaar. Het Internationaal Monetair Fonds verlaagde dinsdag de groeiprognose voor de eurozone in 2002 tot 'een ontgoochelende' 0,7 procent. Zowel in de VS als in de eurozone zit de verwerkende nijverheid in een recessie. Bedrijven investeren nog amper, consumenten houden de portemonnee dicht, bevreesd voor de oplopende werkloosheid.

Het gaat niet goed met de wereldeconomie. De drie grote economische blokken, de VS, Europa en Japan, zitten in een recessie of balanceren op de rand. In Zuid-Amerika is het al kommer en kwel. Dat de wereldeconomie dit jaar toch nog groeit, weliswaar met een magere 2,8 procent, het op een na laagste cijfer van de voorbije tien jaar, is bijna uitsluitend te danken aan Azië en de voormalige communistische landen.

Vooral de inzinking van het consumentenvertrouwen is zorgwekkend. In de rijke landen tekent het verbruik van de gezinnen voor circa 60 procent van het bruto binnenlands product. Een dalend consumentenvertrouwen knaagt aan de consumptie en leidt tot een tragere of negatieve economische groei. Dankzij de Amerikaanse consument is de economie van de VS sinds begin vorig jaar niet in een regelrechte recessie beland. Daar dreigt nu verandering in te komen.

Misschien moeten de beleidsmakers maar eens werk maken van gecoördineerde acties om de wereldeconomie nieuw leven in te blazen. De Europese Centrale Bank moet de rente verlagen om de consumptie en de investeringen een duw in de rug te geven. Japan moet de gigantische berg probleemkredieten van de banken wegwerken. Enkel dan willen zij nieuwe leningen verstrekken. De VS mogen de laagconjunctuur niet misbruiken om het protectionisme te laten zegevieren, maar moeten de vrijhandel promoten. Van vrijhandel is geweten dat hij op termijn leidt tot hogere economische groei.

Het Internationaal Monetair Fonds en de internationale economische fora moeten het moreel opvijzelen door te wijzen op de fundamentele sterkte van de westerse economieën. Zij moeten ook ophouden met alleen maar te praten over de moeilijkheden en tot acties overgaan. Wanneer consumenten inzien dat de problemen worden aangepakt, heeft dat op zich al een positief effect. De bedrijfswereld, die in opspraak is gekomen door gesjoemel met de boekhouding, moet het vertrouwen van investeerders en beleggers herwinnen. Het wordt bovendien tijd dat de kwestie-Irak als onzekere factor verdwijnt. Economen wijzen erop dat Irak al geruime tijd drukt op het vertrouwen van de consumenten. Een vreedzame oplossing kan bij de consumenten de druk van de ketel halen.

Carl Pansaerts

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud