Commentaar: Inval in Irak

Berichten over een nakende aanval op Irak of de nakende arrestatie van de voormalige Bosnisch-Servische leider, Radovan Karadzic, duiken in het zomerseizoen wel vaker op. De Amerikaanse plannen voor een militaire operatie tegen Irak die de voorbije weken zijn uitgelekt, bieden vooral zicht op de verdeeldheid die in Washington heerst over de manier waarop het regime van Saddam Hoessein moet worden aangepakt. Een ding is alvast zeker: de Amerikaanse president, George W. Bush, wil twaalf jaar na de Iraakse invasie van Koeweit Saddam Hoessein definitief van het toneel zien verdwijnen.

Haviken zoals vice-president Dick Cheney lijken om dit te bereiken de Golfoorlog van 1991 nog eens over te willen doen. Het is evenwel duidelijk dat de VS op dit moment geen brede internationale coalitie op de been kunnen krijgen om de klus te klaren. Een inval in Irak zou in het Midden-Oosten een storm van verontwaardiging ontketenen die de Amerikaanse belangen in de regio absoluut niet ten goede zouden komen. Ook in West-Europa loopt niemand warm voor een dergelijke oorlog. Rusland en China zijn ronduit tegen.

President Bush herhaalde eind vorige week dat hij over vele opties beschikt. Na de plannen voor een grootscheepse actie tegen Irak lekten eind vorige maand ideeën uit voor een beperkte operatie met als doel het Iraakse regime snel onderuit te halen. De grote vraag echter is: wat na Saddam Hoessein? De vervanging van Saddam zou in elk geval snel moeten gaan want een destabilisering van Irak zou zware gevolgen hebben voor de hele regio. Buurland Turkije vreest dat een onafhankelijk Koerdistan in Noord-Irak de separatistische tendenzen bij de eigen Koerdische minderheid weer zou aanwakkeren.

Er dienen zich intussen steeds meer gegadigden aan om Saddam Hoessein op te volgen. Vorige maand richtten gevluchte Iraakse militairen in Londen een 'militaire raad' op om Saddam ten val te brengen. Eerstdaags zou in Denemarken een andere groep hooggeplaatste gevluchte militairen de 'Iraakse Raad voor Nationale Redding' in het leven willen roepen. En eind deze week worden zes topfiguren van de Iraakse oppositie in Washington verwacht voor overleg. Een alternatief voor Saddam lijkt evenwel nog niet in zicht.

De Iraakse leider doet intussen dat waar hij al twaalf jaar geleden in uitblonk: verwarring zaaien in de internationale gelederen. De jongste inval op dit punt is de uitnodiging aan een delegatie van het Amerikaanse Congres om een onderzoek in te stellen naar massavernietigingswapens in Irak. De Iraakse president wil hiermee gewoon tijd winnen. Saddam hoopt dat hij na Bush senior en Bill Clinton te hebben overleefd, ook Bush junior politiek kan overleven en zolang die geen aanvaardbaar alternatief voor Saddam naar voren kan schuiven, blijft zijn verlangen naar een regimewissel in Bagdad niet meer dan een vrome wens.

Ludwig de Vocht

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud