Commentaar: Met twee snelheden

©Sofie Van Hoof

Het Federaal Planbureau heeft, in samenwerking met de drie gewesten van dit land, voor het eerst de oefening gedaan om de economische vooruitzichten voor België tot 2012 regionaal op te splitsen. Dat levert verrassende resultaten op. Ze tonen overduidelijk aan dat de economische dynamiek in de regio's wel degelijk erg verschillend is. België is onbetwistbaar een land met twee snelheden.

Goed nieuws is dat de werkgelegenheid in alle drie de regio's zal groeien. Maar het tempo is wel erg verschillend. In Vlaanderen zouden er elk jaar 28.000 jobs bijkomen, in Wallonië maar 9.000 en in Brussel amper 1.500. Daar staat tegenover dat de beroepsbevolking in Vlaanderen in dezelfde periode slechts met 0,4 procent toeneemt, in Wallonië gaat het dubbel zo snel.

Die verschillende dynamiek in jobcreatie en arbeidsaanbod heeft uiteraard gevolgen voor de evolutie van de werkloosheidsgraad. In Vlaanderen zou het aantal werklozen met bijna 100.000 dalen, maar in Wallonië zullen er de komende jaren nog 20.000 werklozen bijkomen. In 2012 is in Vlaanderen ruim 69 procent van de actieve bevolking aan het werk, in Wallonië blijft dat percentage hangen op 59 procent, in Brussel op 57 procent.

De studie van het Federaal Planbureau bewijst, voor zover dat nog nodig is, dat de economische dynamiek in Vlaanderen anders is dan in Wallonië en Brussel en dat vooral de situatie op de arbeidsmarkt dramatisch verschilt. Het is een realiteit die niet kan worden ontkend. En daaruit moeten ook de juiste besluiten worden getrokken: elk van de drie regio's heeft nood aan een op maat gesneden beleid. Dat is wat Vlaanderen vraagt en wat premier Verhofstadt voorstelt in zijn communautaire nota die hij dinsdag presenteerde, maar wat de meeste Franstalige partijen onbegrijpelijkerwijze blijven afwijzen.

Vlaanderen zal, volgens de projecties van het Planbureau, tussen 2009 en 2012 jaarlijks een economische groei halen van 2,2 procent. De ambitie moet echter zijn het beter te doen. Dat kan, als Vlaanderen kan beschikken over meer economische hefbomen. Wallonië van zijn kant moet de ambitie hebben Vlaanderen bij te benen, toch? Maar daar heeft het andere instrumenten voor nodig.

Deze projecties bewijzen dat meer economische bevoegdheden aan de regio's toegekend moeten worden en dat ze de ruimte moeten krijgen om een eigen arbeidsmarktbeleid te voeren. Als de Franstalige politici dat blijven ontkennen, zijn ze van kwade wil.

Als zij aanvaarden dat de economische groei in Wallonië structureel achterophinkt en de werkloosheid er bedroevend hoog blijft, is dat hún keuze. Maar Vlaanderen moet niet accepteren dat hun immobilisme ook de Vlaamse economie en arbeidsmarkt verlamt. Dát is de inzet van de communautaire onderhandelingen die volgende week van start gaan.

Stefaan Michielsen

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud