Commentaar: Snel en gretig

Op de politieke redacties van de Vlaamse media zijn de uitnodigingen aangekomen voor de jaarlijkse pershappening van de Vlaamse regering op het kasteel Groenenberg in Gaasbeek. De bedoeling is de Vlaamse journalisten in een ongedwongen sfeer van gedachten te laten wisselen met de Vlaamse excellenties. Oorspronkelijk had de happening op 2 juli moeten plaatsvinden. Maar door het onverwachte ontslag op 1 juli van Bert Anciaux werd de manifestatie in extremis afgelast. De Vlaamse regering wilde niet de schijn wekken dat er op het lijk van Anciaux werd gedanst. De nieuwe datum voor de pershappening is 18 september. De kans dat ook die datum zeer ongelukkig gekozen zal blijken, is echter reëel. Rond die tijd moet de regering-Dewael immers de knopen doorhakken in de eerste echte besparingsronde van haar bestaan.

Bij de begrotingscontrole van dit jaar moest de Vlaamse minister van Begroting, Dirk van Mechelen, hier en daar al enkele begrotingsposten bijvijlen, maar dat kon nog pijnloos. Voor de ontwerpbegroting van 2003 zal dit niet meer lukken. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen berekende dat bij een ongewijzigd beleid de Vlaamse begroting volgend jaar afstevent op een tekort van 327 miljoen euro. Maar volgens een nota van Dirk van Mechelen moet 620 miljoen euro weggesneden worden. De nota zorgde in de Vlaamse regering voor zoveel consternatie, dat de minister zich genoodzaakt zag ze in te trekken.

Mogelijk, maar niet zeker, is dat de minister van Begroting er uit tactische overwegingen voor geopteerd heeft de begrotingstoestand wat te dramatiseren. Dit neemt niet weg dat in 2003 hoe dan ook substantieel moet worden bespaard. Nochtans beschikte de regering-Dewael de afgelopen jaren voor nieuw beleid over om en bij de 6 miljard euro, een bedrag waar haar voorgangers alleen maar van konden dromen. De vruchten van de hoogconjunctuur en van de nieuwe communautaire akkoorden werden snel en gretig geplukt om nieuwe initiatieven op poten te zetten. Nu al dat nieuwe beleid op kruissnelheid komt, loopt de uitgaventeller steeds sneller, sneller dan de inkomsten toenemen.

Omdat 2003 een verkiezingsjaar is, wordt het extra moeilijk de tering naar de nering te zetten. Niet alleen deinzen politici er in verkiezingsjaren voor terug onpopulaire maatregelen te treffen. Ze willen meestal ook absoluut nog snel iets populairs beslissen. Maar het prijskaartje daarvan vergroot dan weer het aantal te treffen onpopulaire maatregelen. Tenzij er natuurlijk aan creatief boekhouden wordt gedaan, of de factuur grotendeels wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Zoals al zal gebeuren om de in het vooruitzicht gestelde royale loonsverhoging voor de Vlaamse ambtenaren te bekostigen.

Stefaan Huysentruyt

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud