Advertentie
Advertentie

Commentaar: Verkiezingsjaar

De overgang van oud naar nieuw kenmerkte zich door overvloedige regenval. Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat paars-groen de watersnood deze week al wil erkennen als algemene ramp. Het valt voor de coalitie nu maar te hopen dat uit de gegevens van het KMI blijkt dat de regens die ons land teisterden, daadwerkelijk buitengewoon van aard waren. Anders kan er van een ramp en de beloofde schadevergoedingen geen sprake zijn.

Het voluntaristische regeringsoptreden ten aanzien van de overstromingen bevestigt niet alleen dat de verkiezingen eraan komen. Het bevestigt boven alles dat in het verkiezingsjaar 2003 de goednieuwsshow van paars-groen moet doorgaan. Ook al valt er economisch alles behalve goed nieuws te melden en wordt de oorlogsdreiging boven Irak met de dag groter.

Net voor het jaareinde mocht de federale minister van Financiën, Didier Reynders, nog eens de hervorming van de personenbelasting uit de doeken doen. Want vanaf deze maand moeten we de belastingverlaging, via een vermindering van de bedrijfsvoorheffing, al weer voor een stukje in ons loonzakje gaan voelen. Een paar dagen later mochten de federale ministers van Sociale Zaken en Tewerkstelling, Vandenbroucke en Onkelinx, op een gezamenlijke persconferentie uitleggen wat voor lekkers de regering dit jaar op sociaal vlak uitdeelt.

Gisteren volgde dan de federale minister van Begroting, Johan vande Lanotte, die trots aankondigde dat de begroting van vorig jaar voor het derde jaar op rij in evenwicht kon worden afgesloten. In een adem voegde hij eraan toe dat de begrotingscontrole van dit voorjaar zich niet moeilijker aandient dan de vorige jaren. De economische groei zal weliswaar lager liggen dan het groeicijfer dat in de begroting is opgenomen. Maar de vorige jaren was dat net eender en toch is de regering er toen ook in geslaagd haar begroting sluitend te houden, stelde de minister. De boodschap is duidelijk: er zullen in dit verkiezingsjaar van de bevolking geen offers gevraagd worden om de begroting onder controle te houden.

Maar er is meer loos met de begroting 2003 dan een te hoog economisch groeicijfer. Ook de begrotingsdoelstelling werd afgezwakt tot, andermaal, een begroting in evenwicht. Volgens de meerjarenplanning zou al een overschot moeten worden geboekt. Voorts is het aandeel van de eenmalige maatregelen opvallend hoog. Ten slotte, maar niet het minst, zwijgt paars-groen in alle talen over de factuur die de volgende regeringen gepresenteerd zullen krijgen voor verbintenissen die in de huidige legislatuur werden aangegaan. CD&V berekende die factuur op 4,8 miljard euro in 2006. Zelfs als rekening wordt gehouden met de gebruikelijke oppositionele overdrijving, blijft die factuur onzindelijk hoog.

Guy Verhofstadt heeft er een erezaak van gemaakt verder te regeren tot om en bij 15 juni. De vraag is niet alleen of hij erin zal slagen zolang het deksel op de gistende coalitieketel te houden. De vraag is voor alles of het goed is zolang door te gaan met een goednieuwsshow als de internationale economische en politieke toestand alles behalve goed is.

Stefaan HUYSENTRUYT

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud