Commentaar: Vermoeide groeimotor

De VS hebben hun economische geschiedenis van de jongste drie jaar herschreven. Nieuwe cijfers tonen aan dat de economische groei beduidend lager was dan verwacht, omdat de Amerikaanse gezinnen minder consumeerden en meer spaarden. Is er nu nog meer reden om pessimistisch te zijn over de Amerikaanse economie?

Het is duidelijk dat de nieuwe groeicijfers slecht nieuws zijn. Aangezien er weinig kans is dat ook de werkgelegenheid fors wordt herzien, wijst de lagere economische groei op een tragere stijging van de productiviteit. Een zwakke productiviteit bemoeilijkt op haar beurt de strijd tegen de inflatie en is daarom een tegenvaller voor de Amerikaanse centrale bank (Fed). Meteen heeft de Fed een extra argument om een renteverlaging nog een tijdje uit te stellen.

Zal de Amerikaanse economie ook de komende jaren trager groeien dan verwacht? Niet noodzakelijk, want de lagere groei is vooral te wijten aan de kleinere stijging van de gezinsconsumptie. Plots blijkt dat de Amerikaanse gezinnen de jongste jaren wel degelijk spaarden en dus niet boven hun stand leefden. Tot dusver was de boodschap altijd dat de gemiddelde Amerikaan meer consumeerde dan hij verdiende en dat is niet houdbaar. Joe Sixpack is dus minder spilziek dan gevreesd en dat vermindert het gevaar van een terugval van de consumptie. Voorts investeerden de gezinnen minder in nieuwbouw en renovatie. Ook dat ondersteunt hun financiële gezondheid. Ten slotte was de overheid zuiniger dan verwacht.

Maar we mogen niet te veel relativeren, want de Amerikaanse economie is nog steeds kwetsbaar. Op korte termijn vormt de crisis op de huizenmarkt het grootste risico voor de Amerikaanse economie. Steeds meer gezinnen slagen er niet in hun woonkrediet terug te betalen en de gedwongen verkoop van de huizen van wanbetalers doet de prijzen dalen en ondermijnt de bouw van nieuwe woningen. Daardoor worden obligaties met woonkredieten als onderpand minder waard, leiden veel investeerders zware verliezen en dalen ook de aandelenmarkten.

Zelfs volgens de herziene cijfers sparen de Amerikaanse gezinnen te weinig om grote tegenslagen op te vangen. Het valt af te wachten in welke mate de crisis op de huizenmarkt de rest van de Amerikaanse economie besmet.

Op langere termijn blijft het tekort op de lopende rekening als een zwaard van Damocles boven de Amerikaanse economie hangen. Voorlopig wordt het deficit vlot gefinancierd door investeerders uit Azië en de olieproducerende landen. Maar dat is niet houdbaar. Als de VS hun tekort op de lopende rekening niet terugdringen, zal de rest van de wereld vroeg of laat haar vertrouwen in de Amerikaanse economie verliezen. Dan dreigt een zware recessie in de VS en een crash van de dollar, waarvoor iedereen een prijs zal betalen.

De nieuwe cijfers tonen aan dat de VS niet meer de belangrijkste motor zijn van de wereldeconomie. Het lijkt er steeds meer op dat ze die rol definitief zijn kwijtgeraakt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud