Compromis witte woede in de maak

(tijd) - De zorgsector en de federale regering hielden gisteren een constructieve bijeenkomst om te komen tot een sociaal akkoord 2005-2009. Er wordt nog naar een compromis gezocht over de arbeidsduurvermindering voor alle 45-plussers en over de koopkrachtverhoging. Alhoewel de regering aandrong dat de vakbonden hun stakingsaanzegging zouden intrekken, bleken die daar nog niet toe bereid.

In tegenstelling tot de eerdere vergaderingen met de federale ministers Freya Van den Bossche (sp.a) en Rudy Demotte (PS), vielen er gisteren na afloop geen stoere verklaringen en harde woorden. Zowel ministers als bonden waren niet bereid commentaar te geven en dit om het overleg niet te hypothekeren. Een signaal dat de compromisfase is aangebroken.

Begin deze maand verwierpen de bonden nog het antwoord van de regering op de witte woede. Van den Bossche en Demotte zeiden toen de komende vijf jaar 375 miljoen euro veil te hebben voor de werknemers in de rust- en ziekenhuizen. Twee derde van het budget moet gaan naar de creatie van 10.000 jobs, een derde naar koopkrachtverhoging onder de vorm van een tweede pensioenpeiler en een loonsverhoging voor de laagste lonen.

De vakbonden namen evenwel geen genoegen 'met een uitgesteld loon op 65 jaar en jobs voor nieuwe zorgbehoeften'. De werknemers willen een werkdrukverlaging en iets in hun loonzakje, klonk het. Ze gaven de regering nog tot 21 februari de tijd om een akkoord te sluiten en dienden een stakingsaanzegging in. Die gaat in op 24 februari.

Nu lijkt iedereen bereid om tot een akkoord te komen, wat evenwel niet betekent dat er geen knelpunten meer zijn. De regering wil niet ingaan op de eis om de arbeidsduurvermindering voor de 45-plussers in de zware zorgberoepen door te trekken naar alle oudere werknemers. Ze vraagt de bonden dan ook om ze te laten vallen. In ruil zou er dan een betere definitie van die zware beroepen kunnen komen.

De regering lijkt wel bereid om over de koopkrachtverhoging te praten, evenwel niet onder de vorm van een verhoging van de eindejaarspremie zoals de bonden vragen. Er moet een alternatieve formule komen. Het geld ervoor kan worden gehaald door minder te investeren in het aanvullend pensioen en door het hoofdstuk tewerkstelling over zes in plaats van vijf jaar uit te smeren.

IdV/EvH

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud