Senior writer

Om de coronacrisis aan te pakken en de economische schade te beperken zullen de regeringen van dit land blijk moeten geven van verstandig crisismanagement.

Het federaal kernkabinet kwam zondag bijeen om een stand van zaken op te maken rond de coronacrisis. Maandagochtend is er bijkomend overleg met de minister-presidenten van de regio’s. Zondag waren er in ons land nog maar twee besmette personen gemeld. Paniek is dan ook voorbarig, drastische maatregelen, zoals het preventief sluiten van de scholen of het afgelasten van grote evenementen, zijn voorlopig niet nodig. Klare communicatie is wel belangrijk.

Het zou fout zijn om het virus, dat nog vrij onbekend is en waar de medische wereld weinig ervaring mee heeft, te onderschatten. Het risico dat er snel nieuwe meldingen van besmettingen komen, is reëel.

Kussen

Waakzaamheid is geboden, zeker nu maandag na de krokusvakantie scholieren terug naar school keren, in bedrijven medewerkers terugkomen na ski- of andere vakanties. De aanbeveling om elkaar bij begroetingen niet te kussen en het handen schudden achterwege te laten wordt best ernstig genomen, in bedrijven wordt de vergaderwoede best even op een lager pitje gezet. Het kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder snel onder de bevolking in België verspreidt. En dat is van belang, om te maken dat het gezondheidssysteem niet overbelast wordt.

De gezondheidszorg in ons land is breed uitgebouwd en is van goede kwaliteit. Als de coronacrisis uiteindelijk toch toeslaat in ons land, komt dat niet onverwacht. De medische diensten zijn erop voorbereid. Ook daarom moet niet worden gepanikeerd en zijn disproportionele maatregelen die het openbaar leven en de economie doen stilvallen niet wenselijk. Voor de beleidsverantwoordelijken komt het erop aan de ontwikkelingen op de voet te volgen en daarop gepast te reageren.

Een bedrijf dat door de coronacrisis in zware moeilijkheden komt kan andere ondernemingen besmetten.

Een bekommernis daarbij moet ook zijn dat de coronacrisis geen al te zware schade aanricht in de economie. Er zullen bedrijven door in de problemen komen, omdat ze bijvoorbeeld uit het buitenland geen producten meer toegeleverd krijgen die ze nodig hebben in hun productieproces, of omdat hun verkoop in elkaar klapt. Dat kan een kettingreactie op gang brengen: een bedrijf dat failliet gaat en zijn leveranciers niet meer betaalt, kan andere bedrijven in moeilijkheden brengen, het risico bestaat dat banken aanzienlijke verliezen boeken op bedrijfskredieten die ze hebben toegestaan.

Over de algemene economische impact van de coronacrisis valt voorlopig weinig zinnigs te zeggen. Die hangt af van de felheid van de crisis en hoelang die duurt. De overheid kan helpen om de schade voor de economie te beperken. Door bedrijven die er zwaar onder te lijden hebben een helpende hand te bieden. Door ze toe te staan een beroep te doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid voor personeel dat even overtollig is, of door uitstel te verlenen voor de betaling van de socialezekerheidsbijdragen.

Dominosteentjes

Het vermijdt dat bedrijven moeten overgaan tot ontslagen, dat de particuliere consumptie in ons land een klap krijgt, en dat ondernemingen beginnen om te vallen als dominosteentjes. Dat heeft een kostprijs voor de overheid, het bezwaart de begroting. Maar deze maatregelen zijn gerechtvaardigd om een groter kwaad voor de economie en voor de begroting te voorkomen.

Met een crisis van deze aard is de overheid in ons land de voorbije decennia niet geconfronteerd. Er ligt geen draaiboek klaar waarnaar teruggegrepen kan worden. Deze omstandigheden geven de overheid de mogelijkheid haar meerwaarde te bewijzen, met een kordaat en efficiënt crisismanagement.

Daarvoor werken de verschillende overheden die dit land telt best samen, en niet in verspreide slagorde. Dit is het moment om te bewijzen dat ze dat kunnen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud