Crisisregering

Veel details waren er gisteravond laat nog niet, maar alles wees erop dat de regering-Leterme met haar begroting en beleidsverklaring vandaag geen schoonheidsprijs zal winnen. Daarvoor rolden de federale ministers gisteravond te duidelijk vechtend over straat. En daarvoor moet de begroting een paar keer te nadrukkelijk onder de lat door.

Zo zal het federale budget volgend jaar niet de reserves bevatten die nodig zijn om later de vergrijzingskosten te kunnen betalen. De regering-Leterme stelt zich nu   tevreden met een  begroting die gewoon in evenwicht is. En eigenlijk is zelfs dat waarschijnlijk
gezichtsbedrog, want de begroting zal ook heel wat eenmalige inkomsten  bevatten, een manier van werken waar vroeger vooral CD&V heel hard tegen gekant was. Het betekent dat het lopend  beleid van de regering eigenlijk te duur is, maar dat je het via ‘one shots’ nog een jaartje maskeert.

Toch zou het verkeerd zijn de begroting die premier Yves Leterme vandaag in de Kamer voorstelt, om deze redenen af te schieten. ‘Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen’, zei de Amerikaanse president  George W. Bush enkele weken
geleden naar aanleiding van de financiële kredietcrisis. En alles welbeschouwd gelden die woorden ook in dit land.

Het is namelijk kiezen tussen twee kwaden. Door nu geen reserves aan te leggen voor de vergrijzing zal de staat later meer geld moeten gaan zoeken. Alles samen gaat het om een kleine 7 miljard euro. Die factuur wordt dus doorgeschoven naar degenen die over enkele jaren de belastingen betalen. Maar door nu hardnekkig vast te houden aan de reserves voor de vergrijzing, zou de federale regering de huidige economische malaise nog erger maken. Nu hard besparen zou het vertrouwen van consumenten en investeerders nog harder kunnen schaden, en dat kunnen we op dit moment missen.

Bij de twee problemen die zich aandienen, kiest de regering ervoor eerst de huidige ellende op te ruimen, en zich later pas te buigen over wat komen zal. Daar is in tijden van opperste crisis niets oneerbaars aan.

Toch baart de opmaak van de federale begroting zorgen. Niet omdat de begroting lager onder de lat door moet, wel omdat de ministers ruziënd over straat rolden. Eens een jaartje de begrotingsteugels vieren is namelijk niet erg, zolang je maar probeert bij te sturen opdat je over enkele jaren weer op de goede weg belandt. Dat kan bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om meer mensen aan het werk te krijgen. Dergelijke maatregelen werken te traag om op de begroting van volgend jaar al effect te hebben, maar zijn op lange termijn broodnodig. Dat de meerderheidspartijen net op dat thema gisteren met getrokken messen tegenover elkaar stonden, baart daarom zorgen.

De voorbije twee weken liet de regering-Leterme zich van haar beste kant zien. Met de redding van de banken Fortis en Dexia toonde ze daadkracht in moeilijke tijden. Met de opmaak van de begroting en de beleidsverklaring die premier Leterme vandaag in de Kamer voorleest, pikt ze echter weer aan bij de traditie van ruzies waarvan we hoopten dat ze voorbij was.

Bart HAECK

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud