De blijde boodschap van Yves Leterme

Daags voor 11 juli zal Vlaams minister-president Yves Leterme het hele Vlaamse middenveld bij zich roepen om zijn langverwachte businessplan voor Vlaanderen voor te stellen, een plan dat Vlaanderen moet vooruit stuwen in de sociaal-economische vaart der volkeren.

Aanvankelijk dacht de Vlaamse regering haar project met een knallende communicatiecampagne te lanceren. Gaandeweg werd daar van afgezien. Nu rekent de christen-democraat Leterme erop dat de Vlaamse sociale partners voor apostel zullen spelen en zijn blijde boodschap wijd en zijd zullen verspreiden. Toch is het nog maar de vraag of het businessplan op veel blijdschap zal worden onthaald.

Het gaat om een verdienstelijk werkstuk, daar niet van, maar daarmee is de kous ook af. Uitgangspunt is een sterkte-zwakteanalyse van de Vlaamse economie. Doel is de sterktes te versterken en de zwaktes weg te werken. Daartoe moeten vier uitdagingen overwonnen worden die in evenveel thema's worden uitgewerkt. Ruim 200 bladzijden hebben Leterme en en zijn ploeg hiervoor nodig.

Hun werkstuk heeft meer weg van een cataloog van een postorderbedrijf dan van een businessplan. Het document is veeleer een inventaris van wat is en kan dan een plan van wat moet. Daarbij is er ook angstvallig over gewaakt dat geen enkele Vlaamse excellentie over het hoofd wordt gezien. Dat verklaart waarom het gezin, toerisme, ontwikkelingssamenwerking of duurzaam wonen in het plan ook behandeld worden, al passen die beleidsthema's als een tang op een varken. En zo kom je natuurlijk al snel tot 200 bladzijden.

Er werd duidelijk geen moeite gespaard om in de politiek en het middenveld een zo breed mogelijk draagvlak voor de tekst te creëren. Dat maakt meteen ook de zwakte uit van het hele project. Het is een plan waar niemand echt tegen kan zijn. Maar het is ook een plan waar niemand echt voor kan zijn. Daarvoor is het te vaag, te algemeen, te veel de grootste gemene deler, te veel een samenraapsel.

Goed bestuur, waarvan Yves Leterme zijn handelsmerk tracht te maken, is meer dan louter beheren, het is ook richting geven aan de samenleving. Dat veronderstelt een vleugje bevlogenheid, geen ongebreideld voluntarisme à la Verhofstadt, maar toch grensverleggend bezig zijn, balancerend op de rand van het haalbare.

Je moet als politicus weten hoe ver je te ver kan gaan, is één van de zegswijzen van voormalig premier Jean-Luc Dehaene. Maar je moet wel over de schreef gaan, al is het maar heel even, anders mist je beleid vleugels.

De doelstelling van het businessplan was Vlaanderen een nieuw bezielend sociaal-economisch project te bezorgen, een soort opvolger voor de DIRV-actie van in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Maar het mist de goed gedoseerde mix van ambitie en verbeelding die de DIRV-actie zo begeesterend maakte. Het kleurt net iets te mooi binnen de lijntjes.

Stefaan Huysentruyt

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud