De gepeperde rekening van een onsamenhangend energiebeleid

Senior writer

De elektriciteitsgebruiker in Vlaanderen krijgt de komende maanden de rekening gepresenteerd van het ondoordachte en zwalpende energiebeleid in ons land. En die rekening is gepeperd.

De taxshift levert de werknemers 100 euro extra koopkracht per maand op, zegt de regering-Michel. Een flink stuk daarvan moeten die werknemers alvast opzijleggen om hun elektriciteitsrekening te betalen. Want die gaat de komende maanden fors naar omhoog. Met bijna 300 euro voor een gemiddeld gezin, berekende De Tijd.

De stijging met meer dan 40 procent is geen gevolg van een schaarste op de elektriciteitsmarkt door uitvallende kerncentrales. Ze is evenmin veroorzaakt door geopolitieke spanningen in Centraal-Europa of het Midden-Oosten die de internationale energieprijzen hoger drijven. Integendeel, energie is op dit ogenblik vrij goedkoop, de prijs van elektriciteit ligt relatief laag. De elektriciteitsfactuur stijgt omdat een pak extraatjes worden aangerekend: de vennootschapsbelasting die de energie-intercommunales moeten betalen maar gewoon doorschuiven naar de consumenten, de fikse rekening van de groenestroomsubsidies die kwistig zijn rondgestrooid, het opnieuw optrekken van de btw van 6 procent naar 21 procent. Bovendien wordt de gratis elektriciteit geschrapt.

De elektriciteitsgebruiker krijgt een dubbele rekening gepresenteerd: één voor de dwaasheden van het energiebeleid van de voorbije jaren, een tweede voor de zoektocht van de overheid - de federale en de Vlaamse - naar extra inkomsten.

Een verhoging van de elektriciteitsfactuur met 40 procent is drastisch. En niet te rechtvaardigen. De federale overheid én de Vlaamse overheid schuiven allebei op hetzelfde moment een aantal lasten door naar de elektriciteitsgebruikers, zonder overleg. Dat de energieintercommunales ook aan de vennootschapsbelasting worden onderworpen is verdedigbaar. Er moest een oplossing komen voor de financiële put geslagen door de subsidies voor groene stroom.

De btw-verlaging op elektriciteit, beslist door de regering-Di Rupo, is altijd een slechte maatregel geweest. Die terugdraaien was logisch. Maar het belandt nu wel allemaal tegelijk op de nek van de gezinnen, in de vorm van een fors hogere elektriciteitsrekening. Met een beetje overleg had men de impact op de energiefactuur kunnen spreiden.

Het is het zoveelste bewijs van het ontbreken van elk langetermijnperspectief in het energiebeleid in ons land. Er wordt duchtig op los geïmproviseerd, het schiet alle kanten uit. De elektriciteitsgebruiker is de speelbal van het dwaze en onsamenhangende beleid. Van de elektriciteitsrekening die bij betaalt, heeft intussen nog amper de helft écht betrekking op de stroom die hij verbruikt.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud