De Gucht zet VLD op sociale koers

(tijd) - Er zijn wel degelijk ideologische verschillen tussen blauw, rood en groen. Maar anno 2002 zijn die tegenstellingen nog moeilijk fundamenteel te noemen. Ze hebben vooral te maken met de dosering van de ingrediënten van de politieke soep. Dat bleek gisteren uit de manier waarop sp.a-voorzitter Patrick Janssens en Agalev-boegbeeld Jos Geysels reageerden op het jongste boek van VLD-voorzitter Karel de Gucht. Die pleit daarin voor een liberalisme met een uitgesproken sociaal gezicht.

Is Karel de Gucht in gedachten minder trouw aan zijn regeringspartners dan hij wil laten geloven? De VLD-voorzitter wekte gisteren heel even die indruk toen hij het op een bepaald moment over 'deze coalitie met de christen-democraten' had. De Gucht herpakte zich snel. Maar de lapsus is wel typerend voor de complexe relatie die de VLD-voorzitter met zijn groene en socialistische 'vrienden' onderhoudt. Sp.a-voorzitter Patrick Janssens en Agalev-secretaris Jos Geysels waren allebei uitgenodigd om hun licht te laten schijnen op de jongste pennenvrucht van hun liberale collega.

Het essay 'De toekomst is vrij' is een vrij grondig uitgewerkte poging om aan te tonen dat de VLD al lang het harde, compromisloze neoliberalisme uit de vroege burgermanifesten van Guy Verhofstadt achter zich heeft gelaten. De premier heeft onlangs hetzelfde geprobeerd met een eigen boekje, 'De vierde golf'. 'De toekomst is vrij' graaft wel dieper en is beter geschreven.

Geysels en Janssens haalden gisteren, met gretige instemming, hetzelfde citaat uit het boek aan. 'Moderne liberalen aanvaarden dat een vrij verregaande herverdeling, een efficiënte overheidsinterventie en uitgebreide gemeenschapsvoorzieningen, waaronder de sociale zekerheid, noodzakelijke sokkels voor maatschappelijke stabiliteit en essentiële fundamenten van de moderne economie vormen.'

Ze voegden er meteen aan toe te betreuren dat de VLD-voorzitter niet hetzelfde gevoel voor nuance aan de dag heeft gelegd toen hij over hun partijen schreef. Socialisten zijn volgens De Gucht nooit verder geraakt dan 'leren leven met het marktgebeuren'. En sommige takken van de groene beweging doen hem denken aan de ludieten die in de 19de eeuw machines stuksloegen. De groene partijsecretaris besloot dat 'de ecologische problematiek in liberale kringen blijkbaar nog niet helemaal ingeburgerd is'. De sp.a-voorzitter had het over het rolconflict waaronder De Gucht gebukt gaat, waarbij de 'erudiete academicus' het soms moet afleggen tegen de 'harde debater, die niet wars is van enige demagogie'.

Nog dit weekend leek die tweede De Gucht aan zet te zijn toen hij in een interview het pleidooi van de socialistische vice-premier Johan vande Lanotte voor flink meer geld voor de ziekteverzekering als 'knettergek' afdeed. Janssens verweet de VLD-voorzitter gisteren dat hij in zijn hoofstuk over onderwijs en gezondheidszorg wel veel aandacht besteedt aan de nood aan meer pluralisme, maar de sociale dimensie schromelijk verwaarloost. De Gucht sprak dit prompt tegen. Wel vindt hij dat socialisten en groenen die sociale dimensie soms misbruiken om de ogen te sluiten voor misbruiken. Als er in de Borinage dubbel zoveel ziekenhuisbedden per inwoner zijn dan in Limburg, komt dat niet omdat de behoeften daar zoveel groter zijn, maar omdat Wallonië zich nu gewoon niet geroepen voelt om het federale geld van de gezondheidszorg zuinig te beheren.

Blauw, rood en groen probeerden gisteren vooral duidelijk te maken hoe onvervangbaar hun bijdrage wel is tot de paars-groene 'fusion kitchen'. Verschilpunten werden niet weggemoffeld, maar ook niet verabsoluteerd. Want na de verkiezingen moet er opnieuw samen gekookt worden. Geysels en Janssens zitten daardoor ook met een rolconflict. Enerzijds moeten ze verhinderen dat De Gucht te veel aan hun marktaandeel knabbelt bij zijn streven om van de VLD de nieuwe volkspartij te maken. Anderzijds weten ze ook dat dezelfde De Gucht nog altijd de beste garantie is voor een heruitgave van de huidige coalitie. Vooral Janssens betwijfelde gisteren of alle VLD'ers de nobele gedachten van hun voorzitter delen.

IB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud