De hand van Tobback

©RV DOC

Een vruchtbare dialoog tussen sp.a en ondernemers is niet zo evident. Dat sp.a-voorzitter Bruno toch de hand uitsteekt, siert hem.

Bruno Tobback, de voorzitter van de sp.a, reikte dit weekend op het visiecongres van zijn partij de hand aan ondernemers. 'We moeten net zoeken naar een gezamenlijk belang, om samen vooruit te kunnen', sprak hij.

Tobback wil de belastingen grondig hervormen. Hij wil wie welvaart opbouwt minder belasten, en wie er al heeft meer. Minder lasten op arbeid dus, maar meer op vermogen. Hij wil een fiscaal systeem dat mensen helpt om te werken.

Qua principe is het de logica zelve. Een maatschappij die meer mensen aan de slag wil – en dat is een terechte doelstelling – moet ook mensen via de belastingen aanmoedigen om te werken.

Toch is het niet zo eenvoudig. Om te beginnen betalen we gewoon al veel belastingen. Punt. Ook op vermogen. We betalen registratierechten wanneer we vastgoed kopen, successierechten wanneer we een vermogen erven en 25 procent op de inkomsten van kapitaal. Het is niet dat we van een blanco blad vertrekken.

Een tweede bezwaar is dat er een reden is waarom de Belgische gezinnen zo’n groot vermogen hebben. Het is al jaren duidelijk dat de overheid de vergrijzing niet voorbereidt, dus spaar je best zelf. Veel gezinnen bouwen om die reden vermogen op. Je kan niet als overheid de voorbereidingen van de vergrijzing decennialang negeren, om dan het geld te gaan zoeken bij degenen die zich wel voorbereid hebben.

De oproep die Ignace Van Doorselaere, de CEO van lingeriegroep Van de Velde, gisteren deed in de Zevende Dag, houdt daarom steek. Hij vroeg de overheid gewoon iedere euro twee keer om te draaien, net zoals de gezinnen en de bedrijven dat op dit moment moeten doen.

Daar is ruimte voor. Zeker bij de deelstaten, die hun inkomsten sneller zien stijgen dan de federale regering. Er zijn voorbeelden genoeg waar de staat efficiënter kan werken, maar het nalaat te doen.

Waarom kon de Senaat niet gewoon verdwijnen, in plaats van hem te hervormen? Alles wat er gebeurt, kan perfect in de Kamer. Waarom wilde de Vlaamse regering de provincies niet afschaffen? Stop de parken bij de Vlaamse overheid, de scholen bij het Gemeenschapsonderwijs en de sportterreinen bij Bloso. Zoek schaalvoordelen. Beslissingen die de provincieraad nu neemt, kunnen worden genomen door de leden van het Vlaams Parlement, die dan per provincie vergaderen.

En waarom heeft de Vlaamse overheid in haar beleid voor innovatie 23 instellingen nodig in de vorm van competentiepolen, strategische adviesraden, strategische onderzoekscentra, departementen en agentschappen? Deze legislatuur zijn er trouwens bij gekomen? Nog voor we belastingen verschuiven, moet het mogelijk zijn mogelijkheden te vinden om ze een beetje te verlagen, zonder de belangrijke activiteiten van de overheid te schaden.

Wil bovenstaand lijstje zeggen dat de uitgestoken hand van Tobback moet geweigerd worden? Allerminst. In een interview met De Tijd zei de sp.a-voorzitter enkele weken geleden dat hij het belangrijk vindt dat de staat efficiënter werkt, maar dat hij die discussie dossier per dossier wil voeren. Dat is inderdaad de juiste aanpak. Alleen al omwille van die laatste reden zou het goed zijn de uitgestoken hand van Tobback te aanvaarden.

Want de standpunten van ondernemers en die van de sp.a mogen dan misschien ver uit elkaar liggen – sommige ondernemers zullen denken dat de uitgestoken hand om hun geld vraagt -, toch is het van belang wat de sp.a dit weekend deed. We zijn anderhalf jaar voor Vlaamse, federale en Europese verkiezingen en we flirten met een recessie. De sp.a had even goed dit weekend de campagne voor 2014 kunnen richting geven door op de bedrijfswereld te schieten. In plaats daarvan gaf Tobback aan naar oplossingen te willen zoeken en de hand uit te steken. Dat siert hem.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud