De meerwaarde van familiale investeerders

Senior writer

Het is beter dat familiale investeerders hun fortuin zelf herinvesteren in de economie dan dat de overheid dat met hun geld doet.

Ik snap al de heisa. Maar ik meen dat ik veel meer aan de Belgische staatskas ga bijdragen door te investeren in nieuwe bedrijven.’ Dat zei ondernemer Marc Coucke toen in 2014 bleek dat hij bijna geen belasting betaalde op de meerwaarde van de verkoop van zijn aandelen in Omega Pharma aan de Amerikaanse groep Perrigo. Dat leverde hem meer dan 1 miljard euro op. Hij had een punt. Coucke heeft dat engagement waargemaakt. Hij heeft zich ontpopt tot een actieve investeerder die andere ondernemers in ons land helpt hun ambities te realiseren.

Coucke is de enige niet. Onderzoek van De Tijd leert dat familiale investeerders - sommigen met oud kapitaal, anderen met nieuw - de jongste tien jaar 8,5 miljard euro hebben geherinvesteerd. In verhouding tot de bijna 300 miljard op de spaarboekjes van de Belgen is dat weinig. Maar die injectie van familiaal risicokapitaal in de Belgische economie is erg welgekomen. Ze brengt een meerwaarde en draagt bij tot de creatie van extra economische activiteit en jobs, en tot innovatie.

Geen liefdadigheid

De ondernemers die de dividenden uit hun participaties of de opbrengst van de verkoop van hun bedrijf herinvesteren in andere bedrijven, doen dat niet uit liefdadigheid. Ze doen het om hun familiaal kapitaal te beschermen en te doen aangroeien. Omdat ze ondernemers zijn of zijn geweest, willen ze een actieve rol spelen, in plaats gemakzuchtig hun geld door hun bankier te laten beheren. Het houdt meer risico in, maar het levert potentieel een hoger rendement op. En het is meer fun.

En levert het helpen van een groeibedrijf uit de eigen contreien niet meer voldoening op dan een hele kleine en anonieme aandeelhouder te zijn van een mastodont als Google of Tesla? Voldoening die onder meer voortvloeit uit de wetenschap dat hij als investeerder een verschil maakt?

Voor de ondernemers die geld zoeken om hun plannen en groei te financieren, is het interessant te kunnen aankloppen bij familiale investeerders uit eigen land, in plaats van in de rij te moeten staan bij grote buitenlandse investeringsfondsen. Familiale investeerders zijn ook harde onderhandelaars. Maar ze kennen de wereld van de familiale bedrijven, de moeilijkheden en de kansen. Ze spreken dezelfde taal. Ze zijn geduldig.

Het zou jammer zijn dat de overheid het ecosysteem verstoort door een ondoordachte meerwaardebelasting op aandelen in te voeren.

In Vlaanderen, waar familiale ondernemingen een belangrijk deel van het bedrijfsweefsel zijn, is het van belang dat niet alleen institutioneel kapitaal beschikbaar is als financieringsbron.

Het is een waardevol ecosysteem. De hefboom die op andere bedrijven wordt gezet, versterkt de economie. Het zou jammer zijn dat de overheid dat verstoort door een ondoordachte meerwaardebelasting op aandelen in te voeren. De onmiddellijke baten voor de schatkist dreigen niet op te wegen tegen de schade op de langere termijn voor de economie.

Coucke had gelijk. Laat de cashende ondernemers die hun centen willen herinvesteren in de economie, dat zelf doen. Als het via de omweg van de overheid gebeurt, is de kans groot dat het geld niet naar de bedrijven terugvloeit, maar langs vele kanten weglekt. Dan leidt het niet tot een algemene verrijking, maar tot een verarming. Dat ieder doet waar hij goed in is.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud