De nucleaire bonus

Het ziet er steeds meer naar uit dat de regering-Van Rompuy klaar staat om onze kerncentrales langer open te houden. Dat kan een fikse budgettaire bonus opleveren, die meer dan welkom is in tijden van gapende budgettaire gaten.

Eerst en vooral, de beslissing van paars-groen in 2003 om de kerncentrales na veertig jaar te de-activeren, was nog zo gek niet. De hoop was dat de aangekondigde uitstap uit kernenergie een 'sense of urgency' zou creëren om werk te maken van hernieuwbare energie. Alleen, in de wet van 2003 was een achterpoortje opengelaten. De uitstap uit kernenergie zou alleen realiteit worden, als we zonder kernenergie zouden kunnen voorzien in onze - nog steeds stijgende - energiebehoefte.

En eigenlijk wist iedereen van in het begin al dat we het niet zouden halen zonder kernenergie, dat goed is voor maar liefst 54,4 procent van de elektriciteit die ons land wordt opgewekt. Niemand maakte zich dan ook grote zorgen, het zou allemaal niet zo'n vaart lopen. Er is de voorbije jaren dan ook geen omwenteling geweest in de richting van hernieuwbare energie. Daarvoor is het allemaal wat te weinig geweest.

En inmiddels zijn de tijden veranderd. De financieel-economische crisis slaat hard toe, waardoor de grote principes het moeten afleggen tegen de portemonnee. De groene lobby heeft dan misschien wel gelijk dat de geplande sluiting in 2015 van de nucleaire centrales van Tihange 1 en Doel 1 & 2 kan worden opgevangen door hernieuwbare energie uit warmtekrachtkoppeling en windmolens, ze kan niet ontkennen dat de energiefactuur dan nog meer zou stijgen. Al is het maar omdat bij kernergie de toekomstige kosten van het kernafval niet worden verrekend.

Het staat nog om een andere reden in de sterren geschreven dat er zal worden teruggekomen op de beslissing om de kerncentrales te sluiten. De echte inzet is de begroting geworden. Met verwachte begrotingstekorten van 20 miljard euro in 2009, 20 miljard in 2010 en nog eens 20 miljard in 2011 lijkt het langer openhouden van de kerncentrales de enige manier om niet te veel in de portemonnee van de mensen te zitten.

Als beslist wordt de kerncentrales langer open te houden, dan kan dat een fikse budgettaire bonus opleveren. De uitbater van de lang afgeschreven kerncentrales zal dan een fikse vergoeding moeten betalen. Vandaar ook dat premier Herman Van Rompuy het dossier van de kernenergie expliciet heeft gekoppeld aan de opmaak van de begrotingen voor 2010 en 2011, waarmee hij na het zomerreces van start wil gaan.

De enige vraag is nog hoe zwaar Ecolo op het dossier zal wegen. Voor de verkiezingen van juni durfde de Parti Socialiste de uitstap uit kernenergie alvast niet openlijk in vraag stellen, uit vrees voor Ecolo. Inmiddels ziet het ernaar uit dat Ecolo in Franstalig België mee aan de macht zal komen. Misschien dat de Parti Socialiste nu federaal - waar de groenen geen deel uitmaken van de meerderheid - wel durft te gaan voor het langer openhouden van de kerncentrales. Een mogelijk compromis met de groenen is dat de PS zich engageert om werk te maken van het terugdringen van het energieverbruik.

Omdat alle tellers in het rood gaan, is kernenergie in ieder geval niet langer een taboe. Integendeel, er kan gratis mee worden bespaard. En dat is geen louter Belgisch fenomeen. In heel de wereld is goedkope kernenergie aan een revival bezig. Voor het eerst in jaren worden er weer nieuwe nucleaire centrales gebouwd. Het dreigt meteen een rem te zetten op de verder ontwikkeling van dure hernieuwbare energie, wat nochtans de enige toekomst is.

Wim VAN DE VELDEN

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud