Advertentie
Advertentie

Het akkoord over de begrotingscontrole verbergt een ongemakkelijke vraag: kan deze regering, na jaren van crisisbeleid, de overheid zelf weer weerbaar genoeg maken om een volgende crisis rond de staatsschuld te vermijden?