Demotte vult lacune in euthanasiewetgeving

(tijd) - De federale minister van Volksgezondheid, Rudy Demotte (PS), maakt werk van de registratie van wilsverklaringen voor euthanasie. Ruim drie jaar nadat de euthanasiewet van kracht werd, is dat nog altijd niet geregeld. Het is onduidelijk bij wie die wilsverklaringen kunnen worden ingediend. Door het ontbreken van een centrale databank zijn artsen soms niet op de hoogte van de wilsverklaring van hun patiënt.

De euthanasiewet dateert van 28 mei 2002. Ze stelt dat een arts enkel euthanasie mag toepassen op basis van een schriftelijke wilsverklaring van de patiënt. Die verklaring kan opgesteld worden op het moment dat euthanasie aan de orde is, of vooraf als de patiënt niet meer in staat is om zijn wil te uiten. Een koninklijk besluit (KB) van 2 april 2003 regelt wat er in de wilsverklaring moet staan. Er staat een model op de website van Volksgezondheid. Het KB stelt ook dat een wilsverklaring na vijf jaar moet herbevestigd worden, anders is ze niet meer geldig.

'Maar het is al meer dan drie jaar onduidelijk bij wie de wilsverklaring moet ingediend worden', zegt VUB-professor Wim Distelmans, de voorzitter van de federale controle- en evaluatiecommissie voor euthanasie. 'Nu is het allemaal kunst- en vliegwerk. Mensen stellen een wilsverklaring op, maar weten niet waar ze die moeten indienen. Meestal adviseert de arts een kopie te geven aan hem en een vertrouwenspersoon. Maar wat als een andere arts moet beslissen over de euthanasie, hoe kan die op de hoogte zijn? We weten ook niet hoeveel mensen al een wilsverklaring hebben opgesteld vermits er geen centrale registratie is', stelt Distelmans.

Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte werkt aan een koninklijk besluit dat de registratie van de wilsverklaringen en de mededeling ervan aan de betrokken arts regelt. Zo kan iedereen die een wilsverklaring opstelt, zeker zijn dat zijn wil zal worden bekendgemaakt via een neutraal kanaal. Zo is de verklaring tegenstelbaar aan beweringen van naasten of de huisarts. Die zijn immers onbetrouwbaar omdat ze kunnen ingegeven zijn door persoonlijke belangen of levensovertuigingen.

Demotte stelt voor dat de wilsverklaring wordt ingediend bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. De gemeente moet de informatie dan versturen naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid, via de tussenkomst van het Rijksregister. De informatie wordt bewaard in een databank van Volksgezondheid. Het basisdocument zit bij de federale euthanasiecommissie. De behandelende arts kan de databank van Volksgezondheid raadplegen.

Het ontwerp-KB is voorgelegd aan de privacycommissie, die toeziet op de naleving van de privacywet. De commissie heeft nog te veel bezwaren om een gunstig advies te geven. Ze merkt onder andere op dat de wil van de patiënt snel kan evolueren. 'De overheid zal zich moeten haasten om elke wijziging van de wilsverklaring snel in te voeren in de databank. Bovendien is de registratie bij de gemeente vrijblijvend. Wat als iemand de wijziging van zijn wilsverklaring niet meer via de gemeente bekendmaakt, maar via een ander kanaal? Hoe kan de arts dan zeker zijn van de wil van zijn patiënt?', vraagt de commissie zich af.

De privacycommissie vraagt minister Demotte ook om de toegang tot de databank goed te reglementeren. 'Het moet duidelijk zijn wanneer een arts de databank mag raadplegen en welke ambtenaren dat mogen doen, en in welke mate.' De commissie benadrukt dat alle informatie in de wilsverklaring, ook de facultatieve gegevens, medische gegevens zijn. Die zijn volgens de privacywet zeer gevoelig.

Voorts merkt professor Distelmans op dat de euthanasiewet nog op andere vlakken gebrekkig is. 'Zo wordt de helft van de euthanasiegevallen thuis toegepast. Maar het is allesbehalve gemakkelijk om bij de apotheker de juiste producten te vinden. Ook daarvoor is er nood aan uitvoeringsbesluiten. Bovendien moet de toepassing van euthanasie uitgebreid worden. Nu kan het enkel bij patiënten die in een onomkeerbare coma of permanent vegetatieve toestand verkeren', vindt hij. LB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud