Digitaal welles-nietesspelletje

Senior writer

De vakbonden hebben een digitaal front geopend tegen de regering Michel. De strijd verplaatst zich voor een stuk van de straat naar het internet. Daar wordt een propagandaoorlog gevoerd.

De vakbonden verplaatsen hun strijd tegen de regering Michel – en die van Bourgeois – van de straat naar het internet. Na de christelijke vakbond ACV heeft nu ook het socialistische ABVV een digitale tool ontwikkeld waarmee alle geïnteresseerden op een eenvoudige manier de impact kunnen berekenen van verschillende regeringsmaatregelen op hun gezinsbudget.

De bedoeling is duidelijk: de vakbonden willen hiermee aantonen dat de regering-Michel en de Vlaamse regering Michel de kostprijs van hun beleid afschuiven op de gezinnen.

De federale regering dient de vakbonden overigens van repliek, op dezelfde manier: minister van Financiën Van Overtveldt heeft een website gelanceerd waarop iedereen kan nagaan wat de lastenverlaging uit de taxshift hem of haar oplevert.

Dat het vakbondsprotest tegen de regering(en) op deze digitale manier wordt gevoerd, in plaats van met stakingen, wegblokkades en gewelddadige betogingen, is alvast een stap vooruit. Maar het blijft een propagandaoorlog, waarin elke partij háár waarheid verkondigt.

De berekeningstools zijn een gadget, ze  geven niet het complete beeld dat noodzakelijkerwijs genuanceerd is. De vakbonden gebruiken het als instrument om aan te tonen dat door beslissingen van deze regering(en) heel wat facturen voor de gezinnen omhoog gaan, Van Overtveldt wil ermee bewijzen dat de taxshift voor heel wat werknemers inderdaad tot een hoger nettoloon leidt.

Digitaal wordt er een welles-nietesspelletje gespeeld, waarin de vakbonden enerzijds en de regering anderzijds met cijfers de burgers van hun gelijk proberen te overtuigen.

Wie hoeveel wint of verliest als gevolg van de regeringsmaatregelen is een bijzonder complexe oefening. De uitkomst hangt af van tal van factoren die niet in een simpele digitale calculator te vatten zijn. Om het regeringsbeleid te evalueren, moeten ook andere elementen mee in rekening gebracht worden.

Als bijvoorbeeld het verlagen van de lasten op arbeid tot gevolg heeft dat er méér jobs worden gecreëerd in onze economie, heeft dat niet onmiddellijk een impact op het budget van de gezinnen waar er geen extra kostwinner komt. Maar op termijn is dat wel van groot belang voor de structurele gezondheid van de economie, voor de houdbaarheid van de sociale zekerheid en de betaalbaarheid van de pensioenen. Daar hebben uiteindelijk álle gezinnen in dit land baat bij.

Leuk gevonden, die digitale tools. Maar ze zijn onvolkomen, en daardoor van weinig waarde. Elk gezin zal wel zijn eigen rekening maken, in de loop van de komende jaren. En dat kan een element zijn bij de beoordeling van het regeringsbeleid. Maar die beoordeling komt er pas bij de volgende verkiezingen, in 2019. Dan zal blijken of de duimen omhoog gaan of omlaag.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud