algemeen hoofdredacteur

Een verbod op dagjestoeristen en de uitsluiting van bepaalde groepen. Het coronabeleid zet fundamentele rechtsprincipes onder druk.

Vandaag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken speciaal uit zomerreces naar aanleiding van de vechtpartijen op het strand in Blankenberge en Knokke.

De Knokse burgemeester Leopold Lippens besloot prompt om, zeker al zolang de hittegolf duurt, alle dagjestoeristen de toegang tot zijn grondgebied te ontzeggen. Iemand die een tweede verblijf heeft of een restaurant gereserveerd heeft, mag wel door, iemand die een fietstocht langs Knokke wil maken, langs het strand wil wandelen of zijn moeder wil bezoeken strikt genomen niet.

Een burgemeester heeft wel degelijk de plicht om onveilige situaties in te dammen. Bij een overrompeling heeft hij dus het recht te beslissen dat een gebied wordt afgesloten.

Proportioneel

Maar dat moet een proportionele maatregel zijn, die in verhouding staat tot het ingeschatte risico. Hij moet tijdelijk zijn en ook de toets van het gelijkheidsbeginsel doorstaan.

Ook Blankenberge doet de wenkbrauwen fronsen. Na de Blankenbergse rellen verklaarde een politiecommissaris dat 'jongeren die behoren tot het profiel van diegene die amok hebben gemaakt' van de trein gepikt en teruggestuurd worden. Met welke objectieve criteria? Of zijn het diegenen die er wat donkerder uitzien?

Laat ons een kat een kat noemen: het waren allochtone jongeren die dit weekend in Blankenberge vechtpartijen hebben ontketend. Onruststokers en vechtersbazen moeten snel worden opgepakt en streng worden gestraft. Zonder enig pardon. Maar pak die individuen aan, streng en snel, en veralgemeen nooit naar een hele groep. Dat is fundamenteel.

Afwegen

Sinds Covid-19 zijn we in sneltempo gewend geraakt aan lockdowns, verplaatsingsverboden, verboden op een familiebezoek, verboden op een feestje met vrienden, verboden op rusten op een bankje, een avondklok, en nu ook een verbod op wandelen aan zee.

Schieten met een kanon op een mug ondermijnt de motivatie van de bevolking om zich nog te houden aan de coronamaatregelen.

Een aantal van die maatregelen waren nodig om de pandemie in te dijken, in het belang van de volksgezondheid. En de afwegingen tussen veiligheid en vrijheid zijn moeilijke keuzes. Dat men in het begin maatregelen uitvaardigde volgens het principe 'à la guerre comme à la guerre' is volkomen begrijpelijk. Maar intussen hadden we zes maanden de tijd om een samenhangend beleid uit te werken. In de plaats daarvan krijgen we nog altijd een hoop geïmproviseer dat flirt met onze rechtsbeginselen.

De Blankenbergse rellen en de Knokse incidenten waren in eerste instantie een probleem van de verstoring van openbare orde, corona of geen corona. Daar past een lik-op-stukbeleid voor. Maar geen beleid dat onder het mom van corona fundamentele rechtsbeginselen met de voeten treedt. Schieten met een kanon op een mug ondermijnt de motivatie van de bevolking om zich nog te houden aan de coronamaatregelen. Ook aan diegene die echt wel nodig zijn om de pandemie in te dijken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud