Doe de rijken de crisis betalen

Senior writer

Wie alleen de aanbeveling ‘doe de rijken de coronacrisis betalen’ oppikt, leest de boodschap van het IMF erg selectief.

‘Doe de rijken de coronacrisis betalen.' Dat is, grof vereenvoudigd, wat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aanbeveelt. In zijn woensdag gepubliceerde halfjaarlijkse monitor van de overheidsfinanciën oppert de internationale organisatie dat overheden, om de factuur van de coronapandemie te helpen betalen, een tijdelijke ‘herstelbijdrage’ kunnen vragen van wie een hoog inkomen of groot vermogen heeft.

Het IMF denkt in de eerste plaats aan een hoger tarief in de personenbelasting voor de best verdienenden en aan een hogere belasting op de winsten van bedrijven die in de coronacrisis goede zaakjes doen of gedaan hebben.

De ervaring leert dat tijdelijke belastingen in België vaak blijvend zijn.

Het laat zich raden dat deze IMF-aanbeveling gretig zal worden opgepikt, ook in België, door politici, politieke partijen en organisaties die in het zwaarder belasten van de hoge inkomens en van vermogens de oplossing zien voor alle maatschappelijke kwalen.

De coronafactuur is zwaar. De overheid is kordaat en gul werknemers, zelfstandigen en bedrijven financieel bijgesprongen die zwaar van de crisis te lijden hebben. Dat heeft een groot gat in de begroting geslagen, en dat moet gedicht worden. Dat daarvoor vooral wordt gekeken naar wie een extra heffing het best kan dragen, ook al torsen ze al een aanzienlijke belastingdruk, is gerechtvaardigd. Op voorwaarde dat het om een tijdelijke heffing gaat, zoals het IMF voorstelt.

De ervaring leert echter dat tijdelijke belastingen in België vaak blijvend zijn. Onze overheden kunnen bijzonder moeilijk afkicken van belastingen en de inkomsten die ze opleveren.

Het IMF-voorstel misbruiken om begrotingsgaten te dichten die niet door corona zijn veroorzaakt is niet netjes.

Het gat in de Belgische begroting is niet alleen door de coronacrisis veroorzaakt. Het was er al voor een stuk voordien. En het is niet alleen door corona groter geworden. De regering heeft in pandemietijden uitgaven structureel verhoogd die niets met het bestrijden van de coronacrisis te maken hebben. Het is niet netjes het IMF-voorstel te misbruiken om ook die gaten te dichten.

Pijnpunten

Wie alleen deze aanbeveling uit de IMF-tekst pikt, bezondigt zich aan een wel heel selectieve lezing. De organisatie doet er ook een pak andere. Wees selectiever met het toekennen van coronasteun. Pak de al lang bestaande pijnpunten in de overheidsfinanciën aan zodra het herstel stevig op de sporen staat. Leg opnieuw begrotingsbuffers aan. Teken een strategie op middellange termijn uit om de begrotings- en financieringsrisico’s in de hand te houden. Maak de overheidsuitgaven efficiënter. Maak werk van goed bestuur.

Ook dat zijn de boodschappen van het IMF. Ze verdienen het even enthousiast te worden opgepikt als de aanbeveling van een tijdelijke herstelbelasting. Want op al die vlakken is er in ons land flink wat werk aan de winkel. Met alleen de kreet ‘doe de rijken de coronacrisis betalen’ te echoën, schieten we weinig op.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud