Senior writer

Perspectief bieden en de 11 miljoen teamleden overtuigend motiveren, dat ontbreekt in de Belgische corona-aanpak.

Een grote kerstboom op het marktplein. Feeërieke verlichting. Het is begrijpelijk dat stadsbesturen wat licht proberen te brengen in de donkere dagen voor Kerstmis, dagen die in dit coronajaar extra donker zijn, om hun burgers op te beuren. Het is ook begrijpelijk dat de mensen, op zoek naar een beetje ontspanning, uit ‘hun kot’ komen om dat schouwspel te aanschouwen. Ze overtreden daarmee geen coronaregel. Het resultaat is wel dat op sommige plekken daardoor een te grote en corona-onveilige volkstoeloop ontstaat, zoals dit weekend het geval was in Brugge en Brussel. Het is echter moeilijk om iemand daarvoor met de vinger te wijzen.

Een aantal Belgen trok het voorbije weekend ook naar steden net over de grens, om daar te gaan shoppen. Waardoor ze bijdroegen tot een te grote drukte in bijvoorbeeld de winkelstraten van Maastricht. Misschien was dat gaan shoppen in het buitenland niet zo verstandig. Maar ook zij overtraden geen regel.

Wat in de winkelstraten van Maastricht te zien was, biedt een voorsmaakje van wat er in vele steden in ons land vanaf dinsdag kan gebeuren als de niet-essentiële winkels weer hun deuren mogen openen. Hoe gaat men dat in goede banen leiden?

Risico's

Die versoepeling, vrijdag beslist door de verschillende regeringen van dit land in het Overlegcomité, houdt risico’s in. Maar het land helemaal op slot houden, voor de overheid de gemakkelijkste oplossing, houdt ook risico’s in. De inspanning die gevraagd wordt is voor sommigen almaar moeilijker vol te houden. En de overheid kan wel kijven en dreigen, maar ze beschikt niet over de mensen en middelen om te controleren en af te dwingen dat iedereen de regels naleeft.

De Belgische coronaregels die zullen gelden tijdens de eindejaarsperiode zijn de strengste van Europa. Een compensatie van onze overheid voor haar eerder falen in deze coronacrisis? Kerstmis en Nieuwjaar zullen enkel in heel beperkte kring gevierd kunnen worden. Een deel van de bevolking heeft het daar erg moeilijk mee. Het draagvlak om de maatregelen en aanbevelingen te volgen, kalft af. Het ontwijkingsgedrag zal toenemen, meer en meer mensen zullen de regels aan hun laars lappen.

De peptalk die de overheid verkondigt in paginagrote krantenadvertenties is gratuit.

Dat komt omdat de overheid geen perspectief biedt. Ook na Kerstmis zullen de dagen nog een hele poos donker blijven. De overheid neemt, maar ze geeft niet. Wat is het stappenplan dat ze volgt om het land uit deze coronacrisis te leiden, en welke termijn staat daarop? De coronabarometer, die daarvoor ijkpunten had moeten bieden, is afgevoerd. Hij is vervangen door een schakelsysteem voor versoepelingen. Maar hoe dat precies in elkaar zit, mag joost niet weten.

Eén ploeg, 11 miljoen, allemaal samen. De peptalk die de overheid verkondigt in paginagrote krantenadvertenties is gratuit.  Om een team van 11 miljoen mensen te motiveren om er tegenaan te gaan is er meer nodig: een overtuigende uitleg over het doel,  de verschillende stappen van het strijdplan, de specifieke rol die iedereen op zich moet nemen, de tijdshorizon en de beloning. Maar dat ontbreekt tot dusver in de Belgische corona-aanpak.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud