Senior writer

De kans op een nieuwe vluchtelingenstroom van Syrië naar Europa is toegenomen nu Turkije 'de poorten heeft opengezet'. Er is geen begin van antwoord uit Europa.

Sinds eind december vorig jaar zijn meer dan 1 miljoen mensen uit de Syrische provincie Idlib op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld. Ze zitten gekneld tussen de Syrische troepen van het Assad-regime en de Turkse troepen die de lokale jihadisten steunen. Rusland steunt het Syrische regime. De voorbije week is het oorlogsgeweld crescendo gegaan met een rechtstreekse confrontatie tussen Turkse troepen en de Russische luchtmacht.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in Syrië zijn hand overspeeld. Na het vertrek van de Amerikaanse troepen afgelopen herfst hoopte hij snel een bufferzone te creëren tussen Turkije en Syrië, maar de opmars van het Syrische leger maakt dat moeilijk.

Erdogan riep niet alleen de steun van de NAVO in, maar liet ook verstaan dat hij de vluchtelingen die naar de Europese Unie willen niet zal tegenhouden. 

Misschien is de enige bedoeling van de Turkse president meer geld los te peuteren bij Europa.

De Europese Unie en Turkije sloten in 2016 een akkoord waarbij Ankara in ruil voor miljardensteun de Europese grenzen voor de vluchtelingen gesloten zou houden. Dat maakte de EU chanteerbaar. Misschien is de enige bedoeling van Erdogan meer geld los te peuteren bij Europa. Zelf staat hij ook onder druk, want Turkije vangt al meer dan 3,5 miljoen vluchtelingen uit Syrië op. Dat weegt op de Turkse samenleving.

Als de vluchtelingenstroom op gang komt, doemt het beeld van de vluchtelingencrisis van 2015 weer op. Vijf jaar later is er nog steeds geen werkbaar plan voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Europa. Dezelfde landen blijven in de frontlinie staan, de rest van Europa leunt achterover. In Griekenland is de toestand dramatisch. Op het Griekse eiland Lesbos woedt een volksopstand tegen nog meer vluchtelingenkampen. De nieuwe migratiestroom uit Turkije zou opnieuw naar Griekenland en de Balkan gaan.

De migratiecrisis mondde uit in een politieke schokgolf in Europa en schudde het politieke spectrum door elkaar. Extreemrechts spinde er garen bij. Bij een nieuwe crisis zal dat niet anders zijn. Een eensgezind standpunt wordt steeds moeilijker omdat de gewijzigde politieke krachtsverhoudingen de antimigratiepartijen veel sterker hebben gemaakt.

De nakende vluchtelingencrisis valt samen met de uitbraak van het coronavirus in Europa. In sneltempo verspreidt dat zich over verschillende Europese landen. Ook hier is het speuren naar een gemeenschappelijke aanpak om een afdoend antwoord te formuleren. Daarbij gaat het niet alleen om de medische aanpak, maar evenzeer om begeleidende maatregelen die een snelle verspreiding moeten afremmen.

Er is een stevige aanpak nodig om de uitwaaierende paniek over het coronavirus te stoppen. Terwijl de beurzen diep in het rood gaan, duiken steeds meer problemen voor de reële economie op. Ook hier is het wachten op een Europees antwoord.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud