Duidelijkheid

©-

De strijd tegen de fiscale fraude is sinds de G20-top van april 2009 een internationale prioriteit. De gevolgen op het terrein worden stilaan zichtbaar. Het Zwitserse bankgeheim is ondermijnd door de UBS-affaire, waar het land 4.450 dossiers aan de VS moet bezorgen, en door een reeks diefstallen bij Zwitserse banken als Credit Suisse of HSBC Genève.

Ook in Liechtenstein werden eerder al bankgegevens gestolen bij de LGT-bank. De gestolen informatie belandde - al dan niet tegen betaling - bij overheden die geïnteresseerd zijn. Zo kocht Duitsland een cd-rom voor 2,5 miljoen euro met de gegevens van Credit Suisse. Het land hoopt daarmee minstens 600 miljoen niet-betaalde belasting te innen.

De gegevens worden ook uitgewisseld. Dankzij de Duitse overheid kon de Belgische fiscus 54 dossiers van LGT inkijken. Voor staatssecretaris Bernard Clerfayt (FDF), bevoegd voor fiscale fraude, is dat een aanleiding om nog maar eens een eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) in het leven te roepen. De EBA-bis zou de fiscale zondaars over de streep moeten trekken in de wetenschap dat het net almaar meer wordt toegetrokken.

Ook fiscale advocaten houden graag een pleidooi voor zo’n tweede ‘eenmalige operatie’. De voorstellen van Clerfayt zijn gratuite. De regering is momenteel ontslagnemend en kan niet meer overgaan tot dergelijke operatie. In sommige landen is ook een soort regularisatie in het leven geroepen. Soms met een duidelijke stok achter de deur, met name de bankgegevens, zoals in Duitsland, Frankrijk en de VS; soms niet, zoals in Italië. De regularisaties voor de belastingzondaars in de eerste drie landen waren niet royaal.

België heeft niet zo’n stok achter de deur. Bovendien is het maar de vraag of de volgende regering, met toch ook de socialisten aan boord, zomaar zal overgaan tot een EBA-bis. Natuurlijk zou je het bankgeheim kunnen opheffen en dus meer toegang geven tot de gegevens, maar dat zijn gegevens in België, niet in het buitenland. De voorstellen in die zin die minister van Financiën Didier Reynders (MR) eerder heeft afgeleverd, waren alvast een lachertje.

Het enige wat je van de toekomstige regering zou mogen verwachten, is dat ze duidelijkheid schept. Ofwel komt er zo’n operatie, ofwel wordt de bestaande procedure, de zogenaamde permanente spontane regularisatie, gehandhaafd.

De druk op de fiscale paradijzen en dus ook op de fiscale fraude zal de komende maanden en jaren nog toenemen. Er zullen nog meer bankgegevens al dan niet legaal opduiken. Die trend is niet te keren. Voor wie zich daarbij ongemakkelijk voelt, moet een regularisatie op een of andere manier kunnen.

Die beslissing komt de volgende regering toe, maar het zou helpen dat die snel en duidelijk een standpunt over dit probleem inneemt. Het kan de staat een flinke duit opleveren, en anderen een hoop slapeloze nachten besparen.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud