ECB moet laveren tussen vier vuren

Senior writer

De Europese Centrale Bank moet haar beste evenwichtskunstjes bovenhalen om te laveren tussen de vier vuren die de economie bedreigen.

De centrale bankiers van  de ECB in Frankfurt kan je een beetje vergelijken met de haruspices in het Oude Rome, zieners die uit de ingewanden van dieren de stemming van de goden probeerden te peilen en de toekomst te lezen. Maar de ingewanden van de economie laten zich niet zo gemakkelijk lezen. Zit de economische groei weer helemaal op het goede spoor, of heeft de coronacrisis toch structurele schade aangericht? Is de inflatieopstoot te wijten aan eenmalige factoren of is sprake van een blijvende prijshausse? De tekens zijn niet eenduidig, en niet elke ziener interpreteert ze op dezelfde manier. Dat maakt het lastig een monetair beleid uit te stippelen, ook omdat niet precies te voorspellen is hoe consumenten, bedrijven en beleggers zullen reageren op beslissingen en op andere gebeurtenissen.

De raad van bestuur van de ECB besliste donderdag het extreem soepele monetair beleid dat ze al een heel lange poos voert een tikje terug te schroeven. Het is geen radicale omkering van het beleid, maar vooral een symbolische beslissing die ook moet dienen om de vrede in eigen huis te bewaren. Toch kan het een keerpunt zijn. Maar of nu een punt wordt gezet achter het tijdperk van extreem lage rente? God only knows.

De ECB moet laveren tussen vier vuren. Ten eerste moet ze opletten dat ze door het verstrakken van het monetair beleid - of het afbouwen van de stimuli - de economische groei in de eurozone niet hypothekeert. Want die is nog aan het herstellen van de coronaklap, ook al lijken de jongste groeicijfers spectaculair. Ten tweede moet de ECB erover waken dat de inflatie niet uit de hand loopt. Want aanhoudende prijsstijgingen tasten de koopkracht van de bevolking aan en maken de omgeving waarin bedrijven opereren onzeker.

Een aanhoudend lage rente in combinatie met een oplopende inflatie betekent dat de spaarders nog meer onteigend worden.

De ECB moet er zich ten derde voor hoeden dat de rente weer oploopt door haar beleid. Want dat verzwaart de financieringslasten voor de regeringen die extra schulden op zich hebben geladen om met verregaande steunmaatregelen de door corona geteisterde economie overeind te houden.

Ten vierde betekent een aanhoudend lage rente in combinatie met een oplopende inflatie dat de spaarders nog meer onteigend worden, wat tot gemor kan leiden bij de bevolking en zelfs tot politieke onrust. Het doet particuliere en professionele beleggers ook uitwijken naar activaklassen, waar ze denken een hoger rendement te oogsten. Dat drijft de waarderingen van die activa op, soms tot een ongezond hoog peil. En dat kan een bedreiging worden voor de stabiliteit van het financieel systeem.

Om zich niet te verbranden aan een van die vuren moet de ECB bijzonder omzichtig te werk gaan en haar beste evenwichtskunstjes bovenhalen. De uitdaging voor de monetaire beleidsmakers bestaat er de komende maanden in de ingewanden van de economie nauwgezet te lezen, de aanduidingen correct te interpreteren en de juiste beleidsbeslissingen te nemen. En vooral zelf niet met vuur te spelen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud