Economen verwachten niet snel renteverhoging door ECB

Economen verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag beslist haar basisrente te handhaven op 3,25 procent. Ze verwijzen naar de nog steeds gunstige inflatievooruitzichten en de voorlopig matige economische heropleving. De meeste economen voorspellen dat de ECB pas in het tweede halfjaar de rente verhoogt.

Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, meldde dinsdag dat de inflatie van de eurozone is gestegen van 2,4 procent in februari tot 2,5 procent in maart. Bovendien zette de recente stijging van de olieprijs veel economen ertoe aan hun inflatieramingen te verhogen. De olieprijs steeg deze week tot het hoogste peil sinds september.

Maar economen merken op dat de inflatievooruitzichten gunstig blijven. Ze zeggen dat zelfs als de olieprijs stabiliseert op het huidige hoge peil, de inflatie in het tweede kwartaal kan dalen tot minder dan 2 procent. Voorts begint de groei van de geldhoeveelheid te vertragen na de sterke stijging eind vorig jaar. De ECB streeft naar een inflatie van minder dan 2 procent op middellange termijn.

De economische heropleving vormt evenmin een belangrijk risico. Recente indicatoren suggereren dat de economische groei voorlopig matig blijft na de negatieve groei in het vierde kwartaal van vorig jaar. Klaus-Dieter Kühbacher, bestuurder van de Bundesbank, riep gisteren de ECB op de rente met 0,25 procentpunt te verlagen om de heropleving te ondersteunen. ECB-voorzitter Wim Duisenberg gelooft dat de groei pas tegen eind dit jaar versnelt tot 2 à 2,5 procent op jaarbasis, het tempo dat lang kan worden volgehouden zonder dat inflatoire spanningen ontstaan.

Het grootste gevaar vormt de loonontwikkeling. De hoge olieprijs zet de vakbonden onder druk grotere loonsverhogingen te eisen. De ECB geeft toe dat ze de directe gevolgen van de hogere olieprijs niet kan ombuigen, maar ze vreest vooral de indirecte weerslag op de lonen en prijzen. In Duitsland zijn belangrijke loononderhandelingen bezig. Vakbond IG Metall eist een loonsverhoging van 6,5 procent. De werkgevers bieden 2 procent dit jaar en evenveel volgend jaar. IG Metall reageerde negatief en organiseerde al enkele waarschuwingsstakingen.

De zakenbank Goldman Sachs zegt dat de ECB later dan de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de rente zal beginnen verhogen. Ze verwijst onder meer naar de lagere economische groei, de gunstige inflatievooruitzichten, het strakker begrotingsbeleid en het hoger rentepeil op dit ogenblik. De basisrente van de Fed bedraagt slechts 1,75 procent.

WV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud