Economisch darwinisme

©-

De bedrijfswereld voelt steeds sterker de economische crisis. Naarmate die dieper snijdt, duiken de meest verrassende problemen op. Steeds meer bedrijven, hier en elders in de wereld, raken in geldnood. In die mate zelfs dat ze geen herstructurering meer gefinancierd krijgen. Naar analogie met het darwinisme zegt de harde economische wet dat alleen de sterkste overleven. Anders gezegd, zombiebedrijven hebben geen overlevingskans en mogen die ook niet krijgen.

(tijd) - De economische crisis verergert die regel. In goede tijden is het voluntarisme groter omdat er meer geld is. Maar deze crisis leert dat het snel kan omslaan.

Enige voorzichtigheid is wel geboden. Het zijn uitzonderlijke tijden, en sectoren die het traditioneel niet gemakkelijk hebben, komen als eerste in de problemen. Wereldwijd zit de autosector op de knieën. De Amerikaanse reuzen GM en Chrysler balanceren op de rand van een bankroet. In eigen land krijgen Vlaamse textielbedrijven onvoldoende geld bij elkaar om een herstructurering door te voeren.

De banken, zelf diep getroffen door de crisis, doen met moeite hun werk. De verstrekking van kredieten gebeurt op een voorzichtige wijze. Enigszins logisch, want het is precies de kredietverstrekking aan slechte tegenpartijen die de financiële ellende heeft veroorzaakt.
Toch verdient ieder individueel dossier een grondige doorlichting. Het is niet omdat het in een sector niet goed gaat, dat iedereen in liquiditeitsnood daarom op de rand van het bankroet staat.

Het taboe van een faillissement sneuvelt stilaan in de geesten. In de Verenigde Staten is de discussie over een mogelijk begeleid faillissement van GM op gang gekomen. Vooral bij de Republikeinse oppositie zijn er steeds meer pleitbezorgers voor een dergelijk scenario. In Duitsland woedt dezelfde discussie over het voortbestaan van de GM-dochter Opel.

De staten zijn met veel voluntarisme en geld de crisis te lijf gegaan. Veel belastinggeld is al in rook opgegaan, maar de crisis blijft even hard bijten. Steeds meer politici beseffen dat de injectie van overheidsgeld niet alleenzaligmakend is. De rekening moet achteraf betaald worden. Het stimuleren van de economie is zeker nodig, maar dat moet op weloverwogen wijze gebeuren.

De redding van de banksector steunt op een brede consensus. Maar voor andere sectoren ontbreekt die steeds meer. Niet alle reddingsoperaties lossen de problemen van de bedrijven op. Soms is een al dan niet begeleid bankroet de enige optie.

Aan die harde wet zit een keerzijde. Bij meer faillissementen zal de werkloosheid stijgen. En in deze tijden is dat eveneens een pijnlijk gegeven. De krimpende economie is niet langer in staat de groeiende werkloosheid op te vangen. Een stijgende werkloosheid drukt ook op het vertrouwen in de economie en riskeert zo nog meer slachtoffers te maken. Blind economisch darwinisme is daarom nergens goed voor. De crisis mag niet dienen als een excuus voor bedrijfssluitingen. Maar soms is er geen alternatief. Helaas.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud