Advertentie

Een nieuwe wereldorde

©-

De G20-top heeft de verwachtingen ingelost. De spanningen van voor de top zijn uitgevlakt en de wereldleiders hebben een belangrijke stap voorwaarts gedaan. Zowel in het opschonen van de financiële sector als in het stimuleren van de economie en handel.

(tijd) - Om de wereldeconomie uit het slop te halen, wordt 1.000 miljard dollar via verschillende kanalen in de handel en economie gepompt. Naast de bestaande herstelplannen moet die stimulus een doorstart van de economie  mogelijk maken. Meteen is ook de heikele vraag omzeild of er meer geld moet komen voor herstelplannen. De economische herstelplannen worden nu internationaal gecoördineerd, in hoofdzaak door het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.

Daarnaast wordt ook de financiële wereld aangepakt. Het is de impliciete erkenning dat de uitwassen van het financieel systeem tot de kredietcrisis hebben geleid. Het gedereguleerde Angelsaksische model heeft daarmee afgedaan. Nu mikken de belangrijkste wereldleiders op een transparant systeem met meer controle en met minder risico’s. Het is een grote uitdaging en een belofte betekent nog niet dat het allemaal in de praktijk omgezet zal worden. Maar er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de opvolging van de dossiers. De voornemens zweven dus niet in het ijle.

De wereldleiders hebben gekozen om beide problemen aan te pakken. Dat is bemoedigend. Het besef is blijkbaar wereldwijd doorgedrongen dat deze crisis zo diep snijdt dat de bestaande klassieke paradigma’s niet langer gelden. De financieel-economische crisis heeft de wereld niet alleen ingrijpend aangetast, de oude remedies volstaan ook niet meer.

Hoopgevend is dat de wereldleiders een nieuw platform hebben gevonden. Het is nu definitief duidelijk dat de G20 de oude besloten club van de G7 aflost. De wereld is multipolair geworden en veel sneller dan menigeen had kunnen bevroeden. De VS zijn het hardst getroffen door de crisis, en al blijven ze de wereldmacht nummer één, alleen zullen ze het niet redden. In Europa is de toestand al niet veel beter.

De nieuwe groeilanden en de opkomende economieën eisen hun plaats op. Terecht, in de toekomst zullen ze een grotere rol spelen in de verdere ontwikkeling van de wereld.

Hoopgevend is ook dat deze generatie wereldleiders gelooft in de maakbaarheid van de wereld en dat ook wil tonen.

De top van de G20 in Londen is dus een succes te noemen. Maar enkel op voorwaarde dat de vooropgestelde doelstellingen gehaald worden en effectief uitgevoerd worden. Het geeft alvast een beetje hoop dat de aanpak van de crisis op een breed draagvlak rust.

In het najaar is er een volgende top. Dan kan meteen de evaluatie gemaakt worden van de eerste resultaten. Hopelijk valt dat mee en komt er een nieuwe dynamiek op gang. De aanzet is nu gegeven, het komt erop aan dat momentum vast te houden en door te zetten. Veel alternatieven zijn er niet om uit deze diepe crisis te geraken.

Jean VANEMPTEN

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud