Senior writer

Als het energiedebat op basis van rationele overwegingen wordt gevoerd, valt er iets te zeggen voor het langer openhouden van enkele kerncentrales.

Sluiten we de kerncentrales in 2025, zoals eerder was afgesproken? Of houden we twee centrales langer open, om de elektriciteitsbevoorrading te verzekeren en te vermijden dat elektriciteit onnodig duur wordt. Daarover moeten de partijen die onderhandelen over de vorming van de Vivaldi-regering een akkoord vinden.

Het is een vraagstuk dat al lang meegaat in de Wetstraat en waarover de knoop maar niet wordt doorgehakt. Als de kerncentrales dichtgaan, moeten nieuwe gascentrales worden gebouwd. En moet een subsidiëringsmechanisme worden uitgewerkt. Het dreigt de factuur voor de elektriciteitsverbruiker op te drijven. Volgens de milieubeweging kan een versnelling van de investeringen in hernieuwbare energie - windturbines op land en op zee, zonnepanelen - voor een belangrijk stuk het gat helpen dichten dat valt als de kerncentrales dicht moeten.

Gascentrales

De ene of de andere richting moet worden ingeslagen. De tijd dringt. Want 2025 is morgen. Als er niets wordt beslist, wordt het langer openhouden van enkele kerncentrales onvermijdelijk.

Een nieuwe studie van het onderzoekscentrum EnergyVille voor duurzame energie kan helpen het debat te rationaliseren. Ze wijst op de gevolgen van de sluiting van alle kerncentrales: er moeten vijf nieuwe grote gascentrales worden gebouwd, de CO2-uitstoot zal omhoog gaan, België zal meer elektriciteit moeten invoeren uit het buitenland, en de jaarlijkse kostprijs van het Belgische elektriciteitssysteem gaat omhoog.

Het zijn allemaal argumenten die pleiten tegen de sluiting van alle kerncentrales in 2025. Het is volgens EnergyVille ook niet zo dat het openhouden van de kerncentrales de opmars van hernieuwbare energie afremt.

Dat er de volgende jaren fors meer geïnvesteerd moet worden in hernieuwbare energie, staat buiten kijf.

Zelfs in het scenario dat België zijn klimaatambities fors opschroeft en veel meer elektriciteit opwekt uit hernieuwbare bronnen, biedt het langer openhouden van de kerncentrales voordelen tegenover het scenario waarin ze worden vervangen door gascentrales.

Dat er de volgende jaren fors meer geïnvesteerd moet worden in hernieuwbare energie, staat buiten kijf. De hamvraag is of het zinvol is om in een overgangsperiode, die tien of twintig jaar kan duren, de kerncentrales te vervangen door gascentrales. Die vraag lijkt in het nadeel van de gascentrales uit te draaien.

Emotie

Er spelen echter ook andere overwegingen. De schrik voor een nucleair incident bijvoorbeeld, of de onzekerheid over de gevaren van kernafval op lange termijn. Dat kan een reden zijn om toch maar de nadelen van de gascentrales te verkiezen.

Het debat over hoe we in onze energiebevoorrading voorzien, wordt het best op basis van rationele elementen gevoerd. Het valt evenwel niet te vermijden dat ook emotionele of dogmatische elementen opduiken. Die hebben echter een prijskaartje. Hoeveel zijn we bereid te betalen om die mee in de weging te nemen? Dat is een politieke en maatschappelijke keuze.

Lees verder

Gesponsorde inhoud