Engineeringgroep Arcadis speelt handig in op maatschappelijke trends

(tijd) - Arcadis België, gegroeid uit het engineeringbedrijf Gedas, kende 25 jaar lang een onafgebroken omzetgroei en heeft nooit verlies geleden. 'Het geheim is inspelen op de trends in de maatschappij', zegt gedelegeerd bestuurder Ludo Smans. In '95 bracht hij als oprichter het kleine Gedas onder bij de grote Nederlandse engineeringgroep Heidemij, nu Arcadis. Smans trekt volop de kaart van de duurzame ontwikkeling bij alle investeringsprojecten.

Het ingenieurs-, advies- en projectmanagementbureau Gedas is sinds de oprichting in april 1981 snel gegroeid, zegt oprichter Smans. Hoewel er begin de jaren 90 geen enkel probleem bestond voor Gedas en het bedrijf elk jaar meer omzet en winst boekte, vond Smans dat Gedas als ingenieursbedrijf met 175 mensen te klein was om te overleven.

Het toenmalige grote Nederlandse ingenieursbureau Heidemij had geen enkele vestiging in België, zodat bij de verkoop van Gedas aan Heidemij in 1995 geen enkele job in gevaar kwam. Het personeelsaantal verdrievoudigde zelfs sindsdien. Heidemij trok als Arcadis naar de beurs. Arcadis België, de Belgische poot, is gegroeid door drie overnames.

Arcadis België nam in 98 het ingenieursbureau Lameire over in Kortrijk, in 2003 Falli in Charleroi en in 2005 SWK in Gent. Die brachten samen 100 man extra personeel mee. Begin 2006 steeg het aantal werknemers bij Arcadis België tot 550. Het bedrijf met zetel in Deurne heeft bijkantoren in Hasselt, Gent, Kortrijk, Leuven, Oostende en in Charleroi.

Arcadis België haalde vorig jaar een omzet van 51,1 miljoen euro en een nettowinst van iets meer dan 5 miljoen euro, zegt Smans. De verdere groei dankt het bedrijf aan zijn internationaal netwerk waardoor het extra kennis in huis heeft voor de grote projecten. De groep Arcadis haalde in 2005 een omzet van 1 miljard euro en een nettowinst van 36,6 miljoen euro.

Een voorbeeld van die kennis is het project De lange Wapper in Antwerpen dat Arcadis België binnenhaalde in het kader van de aanbesteding van de Ring om Antwerpen, een project van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Arcadis bouwde in Frankrijk de grootste brugoverspanning ter wereld , de Pont de Millau. Veel van die daar opgedane kennis wordt in het project De Lange Wapper uitgespeeld, stelt Smans.

Arcadis België is actief in infrastructuur, gebouwen en installaties, ruimtelijke ordening en in milieu- en leefomgeving. Al die afdelingen zijn rendabel. De geografische opdeling in hoofd- en bijkantoren is ondergeschikt en ondersteunend aan de functionele opdeling. Alle projecten worden centraal bekeken op het hoofdkantoor in Deurne.

Hoewel de omzet, de winst en zeker de tewerkstelling van Arcadis België meer dan verdubbeld is op 10 jaar, heeft Smans nu in de duurzame ontwikkeling een nieuwe uitdaging gevonden voor zijn bedrijf. In de groep werd een aparte denktank opgericht om duurzamer te ontwerpen en de levenscyclus van elk project te bekijken.

'De latere energiebehoefte van een gebouw, de kosten voor schoonmaak en het onderhoud van alle nutsinstallaties worden in alle projecten steeds belangrijker', zegt Smans. Bij het ontwerp van een gebouw of een installatie met al deze factoren rekening houden, is vandaag niet zo evident. Arcadis België wil die ideeën in al zijn afdelingen doordrukken. 'We zien voor openbare projecten steeds meer constructies opduiken, waarbij de kosten van het onderhoud en de energie een grote rol spelen in het concept van een gebouw. Het gaat om duurzaam bouwen en we willen daarin een bevoorrechte partner worden bij de overheid', zegt Smans. Die toegevoegde waarde voor lage onderhoudskosten wordt door engineeringbureaus zelden of nooit onderkend. Smans verwacht dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn en wil klaar staan.

Arcadis België biedt ook een eigen unieke formule voor de sanering van bedrijfsterreinen, namelijk GRIP of Guaranteed Remediation Program, waarbij gewerkt wordt met een vaste prijs voor de sanering van vervuilde terreinen. De projectontwikkelaars een vaste saneringsprijs aanbieden, veronderstelt een diepgaand onderzoek, een goede risico-analyse en een verzekering.

De projectontwikkelaars durven nu het risico van de ongekende saneringskosten nauwelijks nemen, zodat weinig of niets gedaan wordt aan de herontwikkeling van de vele vervuilde bedrijfsterreinen in België. Arcadis paste de formule al toe in Polen en hoopt dat de formule-GRIP ook in België snel ingang vindt.

VDB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud