EU-liberalisering havens houdt wet-Major overeind

(tijd) - Vanaf 2005 worden de belangrijkste havendiensten opengesteld voor concurrentie, beslisten de EU-ministers van Transport gisteren. België kon wel belangrijke grendels inbouwen in de tekst. De wet-Major blijft overeind. Schepen die een beroep willen doen op eigen dokwerkers, moeten hiervoor een Belgische vergunning krijgen. Pas na tien jaar moet de markt voor loodsdiensten worden opengesteld voor concurrentie.

België onderhandelde in de voorbije dagen hard om de compromistekst over de liberalisering van havendiensten bij te spijkeren. Sinds eind vorige week was duidelijk dat er een voldoende meerderheid was om de liberaliseringsplannen goed te keuren. Gisteren stemde ook ons land voor de compromistekst, nadat veiligheidsgaranties waren ingebouwd voor dokwerkers en loodsen. Alleen Zweden onthield zich.

Het compromis moet nog terug voor een tweede lezing in het Europees parlement. Een definitieve goedkeuring komt er niet voor eind dit jaar. De liberalisering start pas twee jaar na de goedkeuring van de richtlijn, dus niet voor 2005. De verplichte openstelling voor concurrentie geldt alleen voor de grote havens met een overslag van 1,5 miljoen ton of 200.000 passagiers. Dat is het geval voor de vier Vlaamse havens.

Alle havendiensten worden onderworpen aan een vergunning, op basis van een transparante en niet-discriminerende procedure. Die diensten zijn vrachtafhandeling, inclusief laden en lossen, passagiersdiensten, met ontscheping en aankomst, en technische diensten. Daaronder vallen loodsen, slepen en afmeren. Voor het openstellen van de markt voor loodsen geldt wel een overgangsperiode van tien jaar. Die komt er ten vroegste in 2015.

Bovendien kan een nationale overheid ook daarna zelf de loodsen toewijzen, zonder aanbesteding. Zo'n beslissing kan er komen om veiligheidsredenen wanneer de toegang tot een haven moeilijk is. In de praktijk betekent dat dat er geen openstelling van de markt komt, zegt men in Belgische kringen.

België opteert zeker voor zo'n afscherming van de markt, klonk het gisteren bij de federale minister van Verkeer, Isabelle Durant. De lidstaten moeten er alleen voor zorgen dat ze de criteria voor toewijzing transparant en objectief houden. In rechtszaken zullen ze moeten bewijzen dat ze niet discrimineren, voegde een woordvoerder van de EU-Commissie daaraan toe.

België kon ook grendels in de tekst inbouwen tegen zelfafhandeling. Dat is de mogelijkheid om schepen te laden en lossen met eigen bemanning. In de goedgekeurde tekst is duidelijk vermeld dat er geen invloed mag zijn op de geldende sociale wetgeving. Wie in de Vlaamse havens wil laden en lossen, moet de wet-Major blijven toepassen, zegt Durant. Het zijn de lidstaten die vergunningen uitreiken voor die zelfafhandeling. En om die vergunning te krijgen, moeten ze de nationale wetten van opleiding, veiligheid en organisatie van de werktijd respecteren.

Vandaag krijgen de dokwerkers van Durant uitleg over het Europese compromis. De havenarbeiders protesteerden in de voorbije weken heftig tegen de Europese liberaliseringsplannen. Vorig weekeinde waren er ook havenstakingen in Duitsland. 70 procent van de Europese handel verloopt via de havens.

KV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud