EU wil belasting op inverkeerstelling afschaffen

(tijd) - De Europese Commissie keurt vandaag een strategie goed die het fiscale regime voor personenwagens fundamenteel verandert: niet het bezit, maar het gebruik van een wagen wordt belast. De EU-Commissie wil de belasting op inverkeerstelling (BIV) geleidelijk verminderen en na vijf tot tien jaar afschaffen. In de plaats komen er een meer eenvormige verkeersbelasting en een belasting van brandstoffen, allebei gebaseerd op de CO2-uitstoot.

De EU-Commissie keurt vandaag een radicaal nieuwe strategie goed voor het belasten van personenwagens in de EU. Niet het bezit van een wagen, maar het gebruik wordt fiscaal verrekend, in functie van de uitstoot van broeikasgassen. De Commissie vraagt een debat over die filosofie. Pas daarna volgen concrete wetsvoorstellen.

De inschrijvingsheffingen op wagens, in ons land de belasting op inverkeerstelling (BIV), moeten volgens de EU-Commissie geleidelijk verminderd worden en na een overgangsperiode van vijf tot tien jaar volledig afgeschaft. Tien lidstaten belasten nu de aankoop van een wagen met een inschrijvingsheffing, die varieert van 267 euro in Italië en iets meer in België tot 15.659 euro in Denemarken.

Landen zonder inschrijvingsbelasting, zoals Groot-Brittannië en Duitsland, compenseren hun fiscale inkomsten met hogere belastingen op brandstof. De EU-Commissie wil de belasting op brandstof volledig richten op de uitstoot van CO2 of koolstofdioxide. Het voorstel van eerder deze week om tegen 2010 een geharmoniseerd tarief toe te passen voor diesel voor professioneel gebruik, past in die strategie. Dat voorstel vraagt tevens de verhoging van de minimumaccijns op gewone diesel voor privé-wagens.

Naast een hogere belasting op vervuilende brandstof wil de EU-Commissie meer eenvormigheid voor de jaarlijkse verkeersbelasting. Alle lidstaten, op Frankrijk na, innen een of andere vorm van verkeersbelasting. De belastingniveaus lopen uiteen van gemiddeld 30 euro in Italië, over 177 euro in België tot 463 euro in Denemarken.

Volgens de EU-Commissie kunnen haar voorstellen een einde maken aan de grote prijsverschillen voor dezelfde wagens tussen de landen van de unie. Autofabrikanten zullen bovendien niet langer verschillende modellen moeten produceren om rekening te houden met de uiteenlopende fiscale regimes in de lidstaten.

Ook het vrije verkeer van goederen en personen speelt mee in de beslissing. Want wie een auto koopt in een andere lidstaat, moet vaak voor een tweede keer een inschrijvingsheffing betalen, of minstens bijkomende heffingen.

De vervanging van de inschrijvings- en de verkeersbelasting voor wagens door één belasting gericht op CO2-uitstoot, kan leiden tot een vermindering met 8,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen. De EU-Commissie becijferde dat dat Europa helpen om de beloften in het kader van het klimaatprotocol van Kyoto waar te maken. De Commissie wil ook via de belasting op bedrijfswagens het gebruik van minder vervuilende wagens bevorderen.

KV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud