EU wil Zwitserland associëren aan Schengen

(tijd) - De Europese Commissie stelt voor Zwitserland te associëren aan het Schengenakkoord voor vrij verkeer. Europa wil vier nieuwe samenwerkingsakkoorden onderhandelen met het Alpenland. Een breed onderhandelingspakket moet de moeilijke bilaterale gesprekken over het belasten van spaargeld van EU-burgers helpen deblokkeren.

Sinds 1994 startte de EU onderhandelingen met Zwitserland over zeven samenwerkingsakkoorden: vrij verkeer van personen, landbouwproducten en wetenschappelijk onderzoek, vrijmaken van land- en luchtvervoer, van overheidsaanbestedingen en het wegwerken van technische handelsbelemmeringen.

De zeven akkoorden met Zwitserland werden in 1999 geparafeerd en treden deze zomer in werking. Intussen zijn al onderhandelingen gestart voor samenwerking inzake verwerkte landbouwproducten, de strijd tegen fraude, en meer samenwerking wat betreft statistische gegevens en leefmilieu.

De EU-Commissie stelt voor onderhandelingen te beginnen in vier nieuwe sectoren: samenwerking voor audiovisuele mediaprogramma's, vrijhandel van diensten, associatie met het Schengenverdrag van vrij verkeer en criteria en mechanismen om te bepalen welk land verantwoordelijk is voor het behandelen van een asielaanvraag. Door die twee laatste akkoorden zou een zone van vrij verkeer ontstaan met de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

Een brede onderhandelingsagenda kan de gesprekken met Zwitserland over het belasten van spaargeld van EU-burgers helpen deblokkeren. De Zwitsers koppelen de fiscale dossiers aan betere samenwerking in de strijd tegen fraude.

De EU wil dat Zwitserland vanaf 2003 roerende voorheffing int op spaargeld van EU-burgers. Vanaf 2010 mag nog uitsluitend informatie wordt uitgewisseld tussen de Zwitserse en EU-belastingautoriteiten. Dat is voor Zwitserland onbespreekbaar.

In een interview met de Zwitserse krant Le Temps beschuldigde een hoge ambtenaar van de Europese Commissie Zwitserland gisteren van vertragingsmanoeuvres. Zwitserse bankmensen noemden die opmerkingen onrechtvaardig. 'Wij hebben al veel goede wil getoond en zijn bereid tot een systeem van roerende voorheffing', klonk het.

KV

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud