EU zet ethische grendels op overheidsopdrachten

(tijd) - Bij overheidsaanbestedingen voor werken of diensten mogen ethische, milieu- en sociale overwegingen in rekening genomen worden. De EU-ministers van Economische Zaken bereikten hierover gisteren een politiek akkoord. In twee andere belangrijke dossiers, over een Europees gemeenschapsoctrooi en EU-regels voor verkoopsbevordering, werd nauwelijks vooruitgang geboekt.

De ministers van Europese Zaken van de Europese Unie bereikten gisteren een politiek akkoord over een nieuwe 'klassieke' richtlijn voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. De EU-richtlijn voegt de bestaande regels voor overheidsaanbestedingen samen, en bevat daarnaast enkele belangrijke nieuwe elementen.

De grootste vernieuwing is dat voortaan ook sociale, ethische en milieu-overwegingen en criteria kunnen ingeroepen worden bij het uitschrijven van een overheidsopdracht en het selecteren van de uitvoerders. Financiële diensten werden gisteren, ondanks zwaar protest van de Europese Commissie, uitgesloten van de nieuwe richtlijn.

De lidstaten bepalen zelf of de criteria in de nationale wetgeving overgenomen worden. Er komt dus geen Europese verplichting om sociale, milieu- en ethische criteria in overweging te nemen. De EU-regels laten wel toe contractanten uit te sluiten van deelname aan een overheidsopdracht wanneer die de regels van de internationale arbeidsorganisatie (IAO) niet respecteren.

De Belgische minister van Economische Zaken, Charles Piqué, beklemtoonde gisteren dat België het zeker mogelijk maakt milieu- en sociale criteria, bijvoorbeeld een verplichting laaggeschoolden aan te werven, in een overheidsopdracht op te nemen. 'Overheidsopdrachten zijn een hefboom om de sociaal-professionele inschakeling te waarborgen van bepaalde groepen uit de bevolking, zoals langdurig werklozen of laaggeschoolden', zei Piqué.

Een Europees verbod op koopjes komt er voorlopig niet. De meeste EU-lidstaten reageerden gisteren koeltjes tot afwijzend op voorstellen van de Europese Commissie om gemeenschappelijke regels voor verkooppromotie af te spreken. Het systeem van koopjes in ons land zou door die eenvormige EU-regels sneuvelen. Enkel Nederland en Groot-Brittannië steunden het commissievoorstel. Minister Piqué rekent erop dat de EU-Commissie haar voorstel grondig moet herschrijven.

Ook over het gemeenschapsoctrooi boekten de EU-ministers van Economische Zaken gisteren weinig vooruitgang. Wel is er intussen vrij grote overeenstemming over het talenregime van het Europees patent. Maar alles staat of valt met een akkoord over het geheel, dat er ten vroegste eind dit jaar komt, zei de Spaanse minister van Europese Zaken, Ramon de Miguel.

Het talencompromis, dat eind december met veel moeite bereikt werd onder Belgisch EU-voorzitterschap, bepaalt dat wie een octrooi-aanvraag indient, dit moet doen in het Frans, Duits of Engels. Dat zijn de drie officiële talen van het Europees patentbureau in München, een instelling die niet tot de EU behoort. Een korte inhoud van de aanvraag wordt vertaald in alle elf de EU-talen.

KV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud