Advertentie

Euforie zonder hoogconjunctuur

De Belgische ondernemers zijn nog nooit zo optimistisch geweest. Vooral de bedrijfsleiders uit de verwerkende nijverheid en de handel zijn euforisch. Wordt 2006 een superjaar voor de Belgische economie?

De onverwachte en spectaculaire stijging van de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank is duidelijk goed nieuws. De Belgische economie groeit sneller dan verwacht. Een groei van 2,5 procent of iets meer moet haalbaar zijn dit jaar, en dat is een goed resultaat.

Maar we zouden meer groei mogen verwachten. Vroeger ging een jubelstemming bij de bedrijfsleiders gepaard met een economische groei van 4 of 5 procent. Vandaag is er geen enkele econoom die dergelijke groeicijfers durft te voorspellen.

Waarom volgt de groei slechts gedeeltelijk de stijging van het ondernemersvertrouwen? In de eerste plaats weerspiegelt het vertrouwen vooral de totale bedrijfswinsten en steeds minder de winsten die ondernemingen in ons land boeken. Als gevolg van de globalisering investeren Belgische ondernemingen meer in het buitenland, waardoor het aandeel van de buitenlandse winsten toeneemt.

Bovendien profiteren de bedrijven meer van de globalisering dan de gezinnen. Het aandeel van de winsten in het nationaal inkomen stijgt, terwijl het aandeel van de lonen daalt. Daardoor groeide een kloof tussen het hoge ondernemersvertrouwen en het lagere consumentenvertrouwen.

Ten slotte is de industrie zwaar oververtegenwoordigd in de conjunctuurbarometer. De verwerkende nijverheid zorgt voor minder dan 20 procent van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Hoewel we niet over hoogconjunctuur kunnen spreken, heeft de versnelling van de groei enkele gunstige gevolgen. Er komen dit jaar wellicht ongeveer 40.000 banen bij en de regering kan met een kleine inspanning haar begroting in evenwicht houden.

Maar de vooruitzichten zijn minder gunstig, want een groeivertraging lijkt onvermijdelijk. De olieprijzen blijven zeer hoog, de rente stijgt en de euro is ondanks de recente terugval nog steeds relatief duur. Voorts plant Duitsland een forse BTW-verhoging. Er is veel kans dat de groei volgend jaar weer daalt tot 2 procent, het langetermijngemiddelde. Dat is te weinig om de werkloosheid sterk terug te dringen en grote begrotingstekorten in de komende jaren te voorkomen.

Om van België een modelstaat te maken moet nog veel gebeuren. Lastenverlagingen, loonmatiging, een efficiëntere arbeidsmarkt, begrotingsoverschotten en grotere investeringen in innovatie en opleiding blijven noodzakelijk. Een periode van relatief hoge economische groei is het ideale moment om de vereiste hervormingen door te voeren. De regering en sociale partners krijgen in de herfst een unieke kans om hun verantwoordelijkheid te nemen. Hopelijk benutten ze die.

Wouter VERVENNE

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud