Europa buigt zich over eigen mislukkingen

BRUSSEL (tijd) - De Europese regeringsleiders komen vandaag en morgen in Brussel bijeen voor hun eerste top onder Nederlands EU-voorzitterschap. De 25 chefs buigen zich vooral over de beleidsdomeinen waar Europa de jongste jaren tekortschoot. Op de agenda staan een rapport over de slabakkende groeistrategie in de Europese Unie, een nieuw plan voor een Europees asiel- en migratiebeleid en de houding tegenover Irak.

Het Nederlandse EU-voorzitterschap stelde de traditionele topontmoeting in oktober uit tot begin november. Want nu zou de nieuwe Europese Commissie normaal gezien al op post zitten. Maar door de moeilijkheden over de goedkeuring van de nieuwe Commissie neemt de Commissie-Prodi nog altijd de honneurs waar in Brussel. Commissievoorzitter Romano Prodi en zijn opvolger, José Manuel Barroso, nemen dan ook allebei deel aan de top.

De perikelen over de Commissie-Barroso worden ongetwijfeld het gespreksonderwerp in de marge van de top. Maar de hoofdbrok van het Europese topoverleg focust op de beleidsdomeinen waarin Europa de jongste jaren slecht boerde. Een eerste is de zogenaamde Lissabonstrategie om van Europa tegen 2010 de meest concurrentiële economie ter wereld te maken. Een expertengroep onder leiding van de Nederlandse oud-premier Wim Kok stelde een rapport op over de tekortkomingen van de EU-groeistrategie.

Vanavond stelt Kok zijn rapport voor aan de regeringsleiders. Gisteren deed hij dat al voor de internationale pers in Brussel. Volgens Kok is de uitvoering van de groeistrategie 'teleurstellend'. Toch is het Lissabonproces meer dan ooit nodig als gevolg van de toegenomen internationale concurrentie, de vergrijzing en de uitbreiding van de Unie, vindt Kok. Het rapport legt de schuld voor het slabakken van het Lissabonproces bij een gebrek aan politieke wil van de nationale regeringen.

Kok beveelt aan nu prioriteit te geven aan economische groei en werkgelegenheid. Volgens het rapport moeten er nationale actieplannen komen om de groeistrategie uit te voeren. Die plannen moeten in het nationale parlement en met de sociale partners besproken worden. De Europese Commissie moet een jaarlijkse rangschikking opmaken om na te gaan hoe de lidstaten scoren voor de belangrijkste Lissabon-indicatoren.

Het rapport-Kok stootte gisteren onmiddellijk op kritiek. De federale staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut (PS), noemde het rapport 'wat teleurstellend'. Volgens Donfut heeft het document alleen voldoende aandacht voor de economische pijler van Lissabon. De andere pijlers, werkgelegenheid, sociale cohesie en milieu, komen volgens Donfut onvoldoende aan bod. Europarlementslid Mia De Vits (sp.a) heeft gelijkaardige kritiek. 'Het is een gevaarlijk rapport. Sociaal beleid wordt weer ondergeschikt gemaakt aan groei en werkgelegenheid', stelt De Vits.

De EU-leiders hebben vandaag een korte gedachtenwisseling over het rapport. In maart volgend jaar gaan ze grondiger in op de herziening van de Lissabonstrategie. Sommige regeringen, waaronder de Belgische, willen die herziening niet uitsluitend baseren op het rapport-Kok. Ze lieten de ontwerpconclusies van de top in die zin aanpassen. Daardoor krijgt de Europese Commissie de opdracht voorstellen te formuleren 'rekening houdend' met het rapport-Kok in plaats van 'op de basis van' het rapport.

Morgen krijgen de EU-chefs de herziening van het Europese asiel- en migratiebeleid op tafel. Sinds de lancering van het zogenaamde Tampere-programma in 1999 boekte de EU slechts een beperkte vooruitgang op dat beleidsdomein als gevolg van de unanimiteitstregel. Het nieuwe meerjarenprogramma moet meer beslissingen met gekwalificeerde meerderheid mogelijk maken. Voor economische migratie blijft unanimiteit wellicht de regel.

Vrijdag ontvangen de Europese leiders ook de Iraakse premier, Iyad Allawi, voor de lunch. Europa heeft voor Allawi een steunpakket in petto waarover de Europese ministers van Buitenlandse Zaken dinsdag al overeenstemming bereikten. Het pakket omvat financiële steun voor de organisatie van verkiezingen en stelt een bilateraal handelsakkoord tussen de EU en Irak in het vooruitzicht. Vanavond moeten de ministers van Buitenlandse Zaken nog verder bespreken aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om Irak de steun toe te kennen.

JL/KV

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud